حکم جدید فدراسیون علیه سپاهان: ۶ بازیکن محروم شدند!

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ برتر بر ضرورت اصلاح قراردادهای برخی بازیکنان سپاهان تاکید کرد. رئیس کمیته انضباطی با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ فوتبال ایران بر ضرورت اصلاح قراردادهای برخی بازیکنان سپاهان تاکید کرد.بر همین اساس، نامه ابوالفضل حسن‌زاده، رییس کمیته انضباطی به ریاست سازمان لیگ فوتبال به شرح […]

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ برتر بر ضرورت اصلاح قراردادهای برخی بازیکنان سپاهان تاکید کرد. رئیس کمیته انضباطی با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ فوتبال ایران بر ضرورت اصلاح قراردادهای برخی بازیکنان سپاهان تاکید کرد.بر همین اساس، نامه ابوالفضل حسن‌زاده، رییس کمیته انضباطی به ریاست سازمان لیگ فوتبال به شرح زیر است:

پیرو نامه شماره ۱۴۰۲۲۵۰۰۸ مورخ ۲۶ /۶ /۱۴۰۲ با عنایت به تایید دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۲۱ /۶ /۱۴۰۲ درباره ضرورت اصلاح قرارداد بازیکنان آقایان پیام نیازمند، رضا شکاری، رضا اسدی، هادی محمدی، کاوه رضایی و احسان پهلوان استفاده از بازیکنان مذکور توسط باشگاه سپاهان منوط به اصلاح قرارداد آنان است