مدیرعامل پارس جنوبی، سرپرست فولاد شد

سرپرست جدید باشگاه فولاد خوزستان معرفی شد.پس از جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره، بهرام رضاییان سرپرست جدید فولاد خوزستان شد. در کارنامه رضاییان، عضویت در هیات مدیره فدراسیون فوتبال و مدیرعاملی پارس جنوبی دیده می شود.پیش از این نیز حمیدرضا شعبانی مدیرعاملی فولاد را برعهده داشت.همچنین رادکیا و امید احمدی از هیات مدیره […]

سرپرست جدید باشگاه فولاد خوزستان معرفی شد.پس از جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره، بهرام رضاییان سرپرست جدید فولاد خوزستان شد. در کارنامه رضاییان، عضویت در هیات مدیره فدراسیون فوتبال و مدیرعاملی پارس جنوبی دیده می شود.پیش از این نیز حمیدرضا شعبانی مدیرعاملی فولاد را برعهده داشت.همچنین رادکیا و امید احمدی از هیات مدیره باشگاه فولاد کنار رفتند.