جریمه سنگین کمیته انضباطی برای عابدزاده/کولی بالی سه جلسه محروم و مبلغ 20 میلیون ریال جریمه نقدی شد

دیدار دو تیم راه آهن و استقلال خوزستان 10 مهر در اهواز برگزار شد و از سوی کادر فنی و بازیکنان تیم راه آهن تخلفاتی مبنی بر اهانت به داور مسابقه و رفتار غیرورزشی و زننده صورت گرفت. بر همین اساس کمیته انضباطی رای خود را در این‌باره به شرح زیر اعلام کرد: احمدرضا عابدزاده […]

دیدار دو تیم راه آهن و استقلال خوزستان 10 مهر در اهواز برگزار شد و از سوی کادر فنی و بازیکنان تیم راه آهن تخلفاتی مبنی بر اهانت به داور مسابقه و رفتار غیرورزشی و زننده صورت گرفت. بر همین اساس کمیته انضباطی رای خود را در این‌باره به شرح زیر اعلام کرد:

احمدرضا عابدزاده – مربی تیم راه آهن چهار جلسه محروم و مبلغ 40 میلیون ریال جریمه نقدی

علی لطیفی – مربی تیم راه آهن : یک جلسه محروم و مبلغ 20 میلیون ریال جریمه نقدی

محمد آبشک – بازیکن تیم راه آهن: یک جلسه محروم و مبلغ 10 میلیون ریال جریمه نقدی

سیامک کوه نورد – بازیکن تیم راه آهن – یک جلسه محروم و مبلغ 10 میلیون ریال جریمه نقدی

ابوالقاسم پور – سرپرست تیم راه آهن: دعوت به کمیته انضباطی

حسینی نسب – مربی تیم راه آهن : تذکر کتبی و درج در پرونده و مبلغ 20 میلیون ریال جریمه نقدی

باشگاه راه آهن: 50 میلیون ریال جریمه نقدی

کولی بالی –بازیکن تیم استقلال خوزستان: سه جلسه محروم و مبلغ 20 میلیون ریال جریمه نقدی

تمام رای ها به غیر از رای احمدرضا عابدزاده قطعی است.