زارع اولین طلای ایران را صید کرد

زارع اولین طلای ایران را صید کرد.امیرحسین زارع در فینال مسابقات جهانی کشتی آزاد با شکست ۱۱ بر ۰ پتریا شولیِ گرجستانی قاطعانه قهرمان جهان شد. ️

زارع اولین طلای ایران را صید کرد.امیرحسین زارع در فینال مسابقات جهانی کشتی آزاد با شکست ۱۱ بر ۰ پتریا شولیِ گرجستانی قاطعانه قهرمان جهان شد.