فرماندار باوی: عملیات اجرایی ورزشگاه شیبان از سر گرفته شد

عملیات اجرایی ورزشگاه شیبان از سر گرفته شد. مهندس صفری فرماندار شهرستان باوی:با تامین اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال عملیات احداث ورزشگاه شیبان از سر گرفته شد که زمینه شتاب بیشتر در پیشرفت فیزیکی پروژه را درپی خواهد داشت. ورزش نقش مهمی در نشاط و شادابی جامعه دارد و قشر عظیمی از مردم را […]

عملیات اجرایی ورزشگاه شیبان از سر گرفته شد. مهندس صفری فرماندار شهرستان باوی:با تامین اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال عملیات احداث ورزشگاه شیبان از سر گرفته شد که زمینه شتاب بیشتر در پیشرفت فیزیکی پروژه را درپی خواهد داشت.

ورزش نقش مهمی در نشاط و شادابی جامعه دارد و قشر عظیمی از مردم را در بر می‌گیرد که می‌طلبد در جهت جلب رضایت آنها تلاش شود.