فریسات به نیمار اعتماد کند

عبلس علوانی : شهر ملاثانی ازدیرباز تاکنون دارای استعدادهای فراوانی در رشته های مختلف ورزشی حتی در سطح ملی بوده وهست،توجه و بها دادن به جوانان مستعد درسایه ی حمایت مسئولان امر ورزش لازمه ی کشف چنین استعدادهای درخشانی است و بی آن مطمئنا استعدادهای ناب ما در نطفه خفه خواهند شد. بی شک مهمتر […]

عبلس علوانی : شهر ملاثانی ازدیرباز تاکنون دارای استعدادهای فراوانی در رشته های مختلف ورزشی حتی در سطح ملی بوده وهست،توجه و بها دادن به جوانان مستعد درسایه ی حمایت مسئولان امر ورزش لازمه ی کشف چنین استعدادهای درخشانی است و بی آن مطمئنا استعدادهای ناب ما در نطفه خفه خواهند شد.
بی شک مهمتر از کشف استعدادهای خدادادی ،نمو و چگونه پروراندن آنها تا رسیدن به سر منزل مقصود است.
در سال‌های اخیر وبا راه یافتن استقلال ملاثانی به سطح اول فوتبال کشور زمینه برای معرفی جوانان مستعدبومی بیش از پیش مهیا است،لیکن متاسفانه به هر دلیل ممکن، باید پذیرفت که شهرستان باوی تا بدین جابهره ی خاصی جهت معرفی جوانان مستعد خود در سطح اول فوتبال کشور را نداشته است،به طوری که برای نام بردن جوانان بومی استقلال ملاثانی باید از واژه ی انگشت شمار استفاده کرد.
امیدواریم با تغیرات مدیریتی که در کادر تیم بوجود آمده کادر جدید اعتماد بیشتری به جوانان مستعد بومی خود کرده و موجبات هرچه محبوب تر شدن خود در دل تماشاگران این تیم شوند،چرا که هر چه یک تیم از پتانسیل بومی خود بیشتر بهره ببرد درمقابل، تماشاگران نیز احساس تعلق خواطر بیشتری به تیم شهرخودنیز خواهند داشت.
نمونه ی بارز این مسئله در هفته ی پیش رخ داد،جایی که با عقب افتادن استقلال ملاثانی از کورس قهرمانی وهمچنین عدم تهدید خطر سقوط به دسته ی پایین تر موجب شده بود هواداران ملاثانی آن تب وتاب همیشگی را جهت دنبال کردن نتایج تیم نداشته باشند.

اما با اعتماد کردن فریسات به امین مروانی (نیمار ملاثانی) و مهدی فیاضی، همچنین خبر گلزنی امین مروانی خوش تکنیک که تحت هر شرایطی، نیمکت نشین کادر فنی سابق بود،باعث شد شور وهیجان ودنبال کردن اخبار تیم دوباره به اوج خود برگردد،وبه تیتر اول اخبار ملاثانی وحتی سایتهای معتبر کشور(خبرورزشی)تبدیل شود.
به نظر بنده واکثر دوست داران استقلال ملاثانی، مطمئنا آقای فریسات بامیدان دادن به امین مروانی و مهدی فیاضی، که هر وقت وارد میدان شده اند در نتایج بازی ها تاثیر مستقیم داشته اند، نه تنها متضررنخواهند شد بلکه هم از این استعدادهای ناب بومی بهره خواهند برد وهم خود را در دل هواداران این تیم بیش ازپیش جای خواهند داد.
در آخرضمن تشکر از آقای فریسات به جهت میدادن دادن به این دو عزیز امیدوارم کادر مدیریتی جدید بتوانند همانگونه که تا به اینجا نتایج قابل قبولی کسب کرده اند در ادامه ی فصل وحتی در جام حذفی نیز بتوانند موجبات شادی شهروندان ملاثانی را باعث شوند.