عزیزِ فریسات ، تُرمزِ چادرملوِ اردکان را بعد از کسبِ شش بُردِ پیاپی کشید

روز گذشته استقلالِ ملاثانی با نتیجهِ یک بر صفر چادرملوِ اردکان را با تعویضِ طلایی و هوشمندانهِ سرمربیِ صاحبِ سبک و سیاقِ فوتبالِ کشور (عزیزِ فریسات) شکست داد.چادرملوِ اردکان که شش بازی قبلی خود را با بُرد پشت سر گذاشته بود امروز در ورزشگاه الغدیرِ اهواز و در مُقابلِ استقلالِ ملاثانی تن به شکست داد […]

روز گذشته استقلالِ ملاثانی با نتیجهِ یک بر صفر چادرملوِ اردکان را با تعویضِ طلایی و هوشمندانهِ سرمربیِ صاحبِ سبک و سیاقِ فوتبالِ کشور (عزیزِ فریسات) شکست داد.چادرملوِ اردکان که شش بازی قبلی خود را با بُرد پشت سر گذاشته بود امروز در ورزشگاه الغدیرِ اهواز و در مُقابلِ استقلالِ ملاثانی تن به شکست داد و نوار پیروزی های پیاپیش قطع شد

ناگفته نماند که استقلالِ ملاثانی با انبوهی از مُشکلاتِ مالی و بازیکنانِ محروم و مصدوم پا به این مسابقه گذاشت و در نهایت با تلاشهای بیش از حد و بی وقفهِ بازیکنانِ خود و تفکُراتِ هوشمندانه و درایتها و تجارُبِ بالای سرمربی کاربلدش (عزیزِ فریسات) این پیروزی شیرین تر از عسل را به ارمغان آورد

لازم به ذکر است که استقلالِ ملاثانی با کادر و بازیکنانِ بومی توسط عزیزِ فریسات بسته شده است و در حالِ افتخارآفرینی برای اُستانِ خوزستان می باشد