مهدی تاج: امیدوارم VAR را تا ۳ ماه آینده داشته باشیم

مهدی تاج: امیدوارم VAR را تا ۳ ماه آینده داشته باشیم. رئیس فدراسیون فوتبال: برای VAR تعداد کمی و بهترین‌ها را یعنی حدود حدود ۷۰ یا ۸۰ نفر را آموزش می‌دهیم زیرا فرصت کمی داریم. تاج افزود : مطمئن باشید که VAR در آینده نزدیک می‌آید. هر ورزشگاهی نتواند VAR داشته باشد، داوران به ورزشگاهی […]

مهدی تاج: امیدوارم VAR را تا ۳ ماه آینده داشته باشیم. رئیس فدراسیون فوتبال: برای VAR تعداد کمی و بهترین‌ها را یعنی حدود حدود ۷۰ یا ۸۰ نفر را آموزش می‌دهیم زیرا فرصت کمی داریم.

تاج افزود : مطمئن باشید که VAR در آینده نزدیک می‌آید. هر ورزشگاهی نتواند VAR داشته باشد، داوران به ورزشگاهی می‌روند که این سیستم را داشته باشد.

وی در پایان گفت : امیدوارم که با حضور VAR دوباره به جامعه آسیایی و جهانی برگردیم و آن چه تا الآن حذف شده را جبران کنیم. باید تلاش کنیم که این اتفاق تا ۳ ماه آینده رخ دهد.قبول دارم که به دلیل چرخه مالی که در فوتبال است، داوری کمترین مزایا را دارد.