«طارمی» پشت سر «امباپه» قرار گرفت

طبق  گزارش سایت «Jornal de Notícias» پرتغال، مهدی طارمی در سال ۲۰۲۲میلادی، در ۵۰ گل تأثیرگذار بود و از حیث تأثیرگذاری در گل‌ها (مجموع تعداد گل و پاس گل)، در جایگاه دوم قاره اروپا قرار گرفت. کیلیان امباپه در سال ۲۰۲۲ در ۵۷ گل تأثیرگذار بود و بیشترین تأثیر را در به ثمر رسیدن گل […]

طبق  گزارش سایت «Jornal de Notícias» پرتغال، مهدی طارمی در سال ۲۰۲۲میلادی، در ۵۰ گل تأثیرگذار بود و از حیث تأثیرگذاری در گل‌ها (مجموع تعداد گل و پاس گل)، در جایگاه دوم قاره اروپا قرار گرفت.

کیلیان امباپه در سال ۲۰۲۲ در ۵۷ گل تأثیرگذار بود و بیشترین تأثیر را در به ثمر رسیدن گل در قاره سبز داشته است.