سقوط ۴ پله ای ایران در رنکینگ فیفا/ دیگر بهترین تیم آسیا نیستیم

سقوط ۴ پله ای ایران در رنکینگ فیفا/ دیگر بهترین تیم آسیا نیستیم. در آخرین رنکینگ اعلامی فیفا ایران با ۴ پله سقوط در رده بیست و چهارم دنیا و دوم آسیا قرار گرفت. تیم های فوتبال برزیل,آرژانتین و فرانسه به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار گرفتند.

سقوط ۴ پله ای ایران در رنکینگ فیفا/ دیگر بهترین تیم آسیا نیستیم. در آخرین رنکینگ اعلامی فیفا ایران با ۴ پله سقوط در رده بیست و چهارم دنیا و دوم آسیا قرار گرفت.

تیم های فوتبال برزیل,آرژانتین و فرانسه به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار گرفتند.