مسی بهترین بازیکن جام جهانی شد؛ مارتینس دستکش طلایی برد

مسی بهترین بازیکن جام جهانی شد؛ مارتینس دستکش طلایی برد.انسو فرناندس و امیلیانو مارتینس از آرژانتین عنوان بهترین بازیکن جوان و بهترین دروازه بان جام را از آن خود کردند. لیونل مسی ستاره بی چون و چرای فوتبال دنیا نیز بهترین بازیکن جام شد. کیلیان امباپه نیز با ۸ گل آقای گل جام جهانی شد […]

مسی بهترین بازیکن جام جهانی شد؛ مارتینس دستکش طلایی برد.انسو فرناندس و امیلیانو مارتینس از آرژانتین عنوان بهترین بازیکن جوان و بهترین دروازه بان جام را از آن خود کردند.

لیونل مسی ستاره بی چون و چرای فوتبال دنیا نیز بهترین بازیکن جام شد. کیلیان امباپه نیز با ۸ گل آقای گل جام جهانی شد و کفش طلا را برد