فغانی داور دیدار پرتغال – اروگوئه شد

فغانی داور دیدار پرتغال – اروگوئه شد. او و تیم داوری ایرانی در دیدار برزیل و صربستان بالاترین نمره را از کمیته داوران فیفا دریافت کرد و بهترین داور جام‌جهانی تا امروز شد.

فغانی داور دیدار پرتغال - اروگوئه شد. او و تیم داوری ایرانی در دیدار برزیل و صربستان بالاترین نمره را از کمیته داوران فیفا دریافت کرد و بهترین داور جام‌جهانی تا امروز شد.