نجمه خدمتی:امیدوارم زنان ورزشکار ایرانی بازهم مدال طلا کسب کنند

نخستین مدال آور طلایی ایران در بازیهای آسیایی اینچئون گفت: امیدوارم دیگر زنان ورزشکار ایران هم در این بازیها مدال طلا کسب کنند. نجمه خدمتی بانوی تیراندازکه نخستین مدال طلای ایران را در بازیهای آسیایی 2014 کسب کرد،افزود: پیش بینی می کردم که مدال کسب کنم .وی افزود:البته پیش بینی نمی کردم که نخستین مدال […]

نخستین مدال آور طلایی ایران در بازیهای آسیایی اینچئون گفت: امیدوارم دیگر زنان ورزشکار ایران هم در این بازیها مدال طلا کسب کنند. نجمه خدمتی بانوی تیراندازکه نخستین مدال طلای ایران را در بازیهای آسیایی 2014 کسب کرد،افزود: پیش بینی می کردم که مدال کسب کنم .وی افزود:البته پیش بینی نمی کردم که نخستین مدال طلای ایران را تصاحب کنم.

وی اظهارامیدواری کرد که زنان ورزشکار ایرانی در این رقابت ها بازهم مدال طلا کسب کند.خدمتی درسومین روز از رقابت های بازیهای آسیایی 2014 در رشته تفنگ 10 متر بادی موفق به کسب نخستین مدال طلای ایران در این بازی ها شد.بدین ترتیب کاروان ایران با کسب یک مدال طلا و دو نقره از سوی الهه احمدی و نرجس امام قلی نژاد در تیراندازی در مکان نهم جدول توزیع مدال ها قرار گرفت.بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی که از 28 شهریور ماه آغاز شده است ،تا 12 مهرماه ادامه دارد.