با سرنوشت فوتبال ایران بازی نکنید!

هشدار فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا نشانه دهنده یک واقعیت تلخ و باور نکردنی است که اگر روال کنونی تداوم یابد ممکن است با بحرانی بزرگ به نام تعلیق مواجه شویم! شاید برای عده ای محدود تعلیق فوتبال ایران از سوی فدراسیون جهانی فوتبال یک افسانه تلقی شود، اما برخوردهای انضباطی فیفا با برخی کشورهای […]

هشدار فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا نشانه دهنده یک واقعیت تلخ و باور نکردنی است که اگر روال کنونی تداوم یابد ممکن است با بحرانی بزرگ به نام تعلیق مواجه شویم!

شاید برای عده ای محدود تعلیق فوتبال ایران از سوی فدراسیون جهانی فوتبال یک افسانه تلقی شود، اما برخوردهای انضباطی فیفا با برخی کشورهای عضو ظرف ماه ها و هفته های اخیر این واقعیت را به اثبات می رساند که فیفا با هیچ یک از اعضای خود شوخی ندارد و چنانچه به این باور برسد که افرادی غیر فوتبالی و سیاسی و اشخاص ثالث در حوزه مدیریت فوتبال به نوعی نقش آفرینی و دخالت می کنند قطعا گزینه تعلیق فعالیت های رسمی و بین المللی را برای آن کشور فعال خواهد کرد تا مانع از نفوذ اشخاص غیر مرتبط در حوزه فوتبال شود.

همانطور که در هفته های اخیر بارها هشدار دادیم، امروز فیفا نسبت به فوتبال ایران و رفتارهای افراد غیر مرتبط با این حوزه بسیار حساس شده است، لذا اگر وضعیت کنونی تغییری پیدا نکند طبیعتا لطمه جبران ناپذیری به پیکره نحیف و آسیب پذیر فوتبال ایران وارد خواهد شد.

ماجراجویی سیاسیون و تلاش برای مهندسی انتخابات هشتم شهریورماه از سوی یکی از چهره های سیاسی دولت قبل، کلید موفقیت و پیشرفت فوتبال ایران نیست بلکه این سلسله رفتار فوتبال ایران را به سمت لبه دره هدایت می کند تا با یک اشاره کوچک فوتبال ایران به قعر دره سقوط کند.

سرنوشت فوتبال ایران روز هشتم شهریورماه به دست اعضای مجمع فدراسیون فوتبال رقم خواهد خورد و هیچ کسی به جز اعضای مجمع برابر اساسنامه حق رای ندارد، از این رو فضاسازی رسانه ای، فشار بیش از اندازه به مدیریت دستگاه ورزش و تلاش برای اقناع افکارعمومی در جهت انتخاب یک فرد پیش از برگزاری مجمع نه تنها در راستای منافع ملی و تقویت جایگاه بین المللی فوتبال کشورمان نیست بلکه باعث تشدید حساسیت های نهادهای بین المللی خواهد شد تا فوتبال ایران در آستانه یک بحران بزرگ قرار گیرد.

پس لطفا دخالت ها و تلاش برای مهندسی انتخابات را تمام کنید و با سرنوشت فوتبال ایران به این شکل بازی نکنید.