مسابقه تیراندازی گرامیداشت عید غدیر ویژه گروه دوچرخه سواری گرشا برگزار شد

مسابقه تیراندازی گرامیداشت عید سعید غدیر خم ویژه گروه دوچرخه سواری گرشا برگزار شد.به گزارش روابط‌ عمومی هیات تیراندازی خوزستان، به مناسبت گرامیداشت عید سعید غدیر خم یک دوره مسابقه تیراندازی در ماده تفنگ بادی ویژه گروه دوچرخه سواری گرشا برگزار شد. در پایان این مسابقه که با استقبال خوبی از سوی شرکت کنندگان مواجه […]

مسابقه تیراندازی گرامیداشت عید سعید غدیر خم ویژه گروه دوچرخه سواری گرشا برگزار شد.به گزارش روابط‌ عمومی هیات تیراندازی خوزستان، به مناسبت گرامیداشت عید سعید غدیر خم یک دوره مسابقه تیراندازی در ماده تفنگ بادی ویژه گروه دوچرخه سواری گرشا برگزار شد.

در پایان این مسابقه که با استقبال خوبی از سوی شرکت کنندگان مواجه شده بود، حسن عابدی، مریم خوش سخن و محمد علی کلی به ترتیب موفق به کسب جایگاه‌های اول تا سوم شدند.

شایان ذکر است که داوری و برگزاری این مسابقه را فاطمه حسونی پور، معصومه دشت بزرگ، عاطفه محمدی، سید صادق حسینی و طاهر فردوس خواه بر عهده داشتند.گفتنی است در پایان مسابقه توسط سید ناصر حسینی رییس هیات تیراندازی اهواز احکام قهرمانی به نفرات برتر اهدا شد.