ایران با آلمان و فرانسه همگروه شد/ آه از نهاد لهستان برآمد!

قرعه کشی مرحله سوم رقابت های والیبال قهرمانی جهان یکشنبه شب با پایان یافتن دیدارهای مرحله دوم در سالن اطلس شهر غوچ برگزار شد و شش تیم حاضر در این مرحله به قید قرعه در دو گروه قرار گرفتند.در این مراسم که از سوی آلکساندار بوریچیچ؛ رییس کمیته کنترل مسابقات برگزار شد،ابتدا تیم های برزیل […]

قرعه کشی مرحله سوم رقابت های والیبال قهرمانی جهان یکشنبه شب با پایان یافتن دیدارهای مرحله دوم در سالن اطلس شهر غوچ برگزار شد و شش تیم حاضر در این مرحله به قید قرعه در دو گروه قرار گرفتند.در این مراسم که از سوی آلکساندار بوریچیچ؛ رییس کمیته کنترل مسابقات برگزار شد،ابتدا تیم های برزیل و فرانسه به عنوان سرگروه های مرحله دوم، در دو گروه مختلف قرار گرفتند و قرعه کشی برای تقسیم چهار تیم دیگر انجام گرفت.

81312551-5951252

ابتدا استفان آنتیگا سرمربی لهستان به نمایندگی از میزبان یک گوی را از گلدان بیرون آورد که قرار بود همگروه برزیل را مشخص کند. گوی که باز شد، نام لهستان بر آن ثبت شده بود که موجب شد لهستانی های حاضر در مراسم آهِ بلندی بکشند.سپس نوبت به امیر خوش خبر سرپرست تیم ایران رسید تا گوی همگروه فرانسه را بیرون آورد. بر گوی نام آلمان ثبت شده بود.پس از آن لروان تیلی سرمربی فرانسه نیز همگروه دیگر برزیل – لهستان را باید از دو گوی باقی مانده بیرون می آورد. تیلی که به دلیل کمبود فضای سالن قرعه کشی و ازدحام عکاسان و فیلمبرداران، مجبور شد از روی صندلی ها خودش را به جلوی تریبون برساند، گویی که نام روسیه بر ان حک شده بود را بیرون کشید.به این ترتیب؛ تیم های برزیل، روسیه و لهستان در یک گروه قرار گرفتند و ایران بدون که اینکه نامش از گوی ها بیرون بیاید، ناخودآگاه به عنوان همگروه فرانسه و آلمان انتخاب شد. در پایان گوی آخر که نام ایران بر آن حک شده بود، باز شده و به حضار نشان داده شد تا همه چیز به صورت شفاف برگزار شده باشد.بر این اساس قرعه کشی مرحله نهایی رقابت های قهرمانی جهان به صورت زیر انجام شد:

گروه G : فرانسه، آلمان و ایران

گروه H : برزیل، لهستان و روسیه