ماموران نیروی انتظامی هواداران پرسپولیس را به خارج از ورزشگاه هدایت کردند

ماموران نیروی انتظامی هواداران تیم پرسپولیس را به بیرون از ورزشگاه درفشی فر هدایت کردند.هواداران بهت زده پرسپولیس که همچنان در محل تمرین این تیم حاضرند با دخالت ماموران نیروی انتظامی به بیرون از ورزشگاه هدایت شده و به تدریج درحال ترک کردن این محل هستند.این اقدام ماموران نیروی انتظامی درحالی صورت می گیرد که […]

ماموران نیروی انتظامی هواداران تیم پرسپولیس را به بیرون از ورزشگاه درفشی فر هدایت کردند.هواداران بهت زده پرسپولیس که همچنان در محل تمرین این تیم حاضرند با دخالت ماموران نیروی انتظامی به بیرون از ورزشگاه هدایت شده و به تدریج درحال ترک کردن این محل هستند.این اقدام ماموران نیروی انتظامی درحالی صورت می گیرد که اعضای هیات مدیره این باشگاه همچنان در رختکن این تیم حضور دارند و هنوز از این محل خارج نشده اند.

81307988-5943708

هواداران نسبت به تازه ترین تصمیمات اعضای هیات مدیره این باشگاه معترض هستند از این رو در این محل اجتماع کردند و به نظر می رسد قصد ندارند این محل را ترک کنند.علی دایی سرمربی برکنار شده پرسپولیس نیز درورزشگاه درفشی فر است و به نظر می رسد او نیز قصد ندارد این محل را ترک کند.هیات مدیره باشگاه پرسپولیس روزچهارشنبه علی دایی را از سرمربیگری پرسپولیس برکنار و حمید درخشان را جانشین او کرد.همچنین بهروز منتقمی جانشین علیرضا رحیمی مدیرعامل این باشگاه شد.