دیدار تیمهای فولاد خوزستان وپرسپولیس در ورزشگاه غدیرانجام می شود

مدیر رسانه ای باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان گفت : دیدار تیم فوتبال فولاد و پرسپولیس تهران ازهفته دوم جام چهاردهم در ورزشگاه 50 هزارنفری غدیراهواز برگزار می شود.پس از انتقادهای فراوان از وضعیت نامطلوب چمن ورزشگاه غدیراهواز شایع شده بود که مسابقه تیمهای فوتبال فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در ورزشگاه تختی اهواز انجام […]

مدیر رسانه ای باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان گفت : دیدار تیم فوتبال فولاد و پرسپولیس تهران ازهفته دوم جام چهاردهم در ورزشگاه 50 هزارنفری غدیراهواز برگزار می شود.پس از انتقادهای فراوان از وضعیت نامطلوب چمن ورزشگاه غدیراهواز شایع شده بود که مسابقه تیمهای فوتبال فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در ورزشگاه تختی اهواز انجام خواهد شد.محمد احرام باف روزدوشنبه گفت به دلیل مشکلات روشنایی ورزشگاه تختی مسابقه یاد شده در این ورزشگاه انجام نخواهد شد و طبق برنامه ازپیش مشخص شده این دیداردر ورزشگاه غدیر صورت خواهد گرفت.مسابقه تیمهای فوتبال فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران ازهفته دوم لیگ برتر ساعت 30/19دقیقه روزپنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه 50 هزارنفری اهواز انجام خواهد شد.