چهار بازیکن تراکتور مشکوک به کرونا هستند

تمرینات تیم فوتبال تراکتور به دلیل مشکوک بودن چهار نفر از اعضای این تیم به کرونا، آغاز نمی‌شود.تمرینات تیم فوتبال تراکتور به دلیل مشکوک بودن چهار نفر از اعضای این تیم به کرونا آغاز نمی‌شود.بنا به اعلام سایت رسمی باشگاه تراکتور در تست‌گیری اولیه که از بازیکنان این تیم انجام شده است چهار نفر مشکوک‌ […]

تمرینات تیم فوتبال تراکتور به دلیل مشکوک بودن چهار نفر از اعضای این تیم به کرونا، آغاز نمی‌شود.تمرینات تیم فوتبال تراکتور به دلیل مشکوک بودن چهار نفر از اعضای این تیم به کرونا آغاز نمی‌شود.بنا به اعلام سایت رسمی باشگاه تراکتور در تست‌گیری اولیه که از بازیکنان این تیم انجام شده است چهار نفر مشکوک‌ به کرونا هستند.ان‌طور که از شواهد امر پیداست تمرینات تراکتور تا تست‌گیری مجدد و کسب اطمینان از وضعیت سلامتی تمامی اعضای تیم، آغاز نخواهد شد.