جزییاتی که بایددر قرارداد کی روش لحاظ شود

کارلوس کی روش قرار است بار سرمربیگری تیم ملی ایران را برعهده گرفته و سکان هدایت این تیم را تا سال 2018در اختیار داشته باشد.وی که سه سال ونیم در ایران حضور داشته و با این تیم به جام جهانی 2014 راه پیدا کرد، با استفاده ازچندبازی قابل قبول مسوولان را وادار به تمدید قراردادش […]

کارلوس کی روش قرار است بار سرمربیگری تیم ملی ایران را برعهده گرفته و سکان هدایت این تیم را تا سال 2018در اختیار داشته باشد.وی که سه سال ونیم در ایران حضور داشته و با این تیم به جام جهانی 2014 راه پیدا کرد، با استفاده ازچندبازی قابل قبول مسوولان را وادار به تمدید قراردادش می کند، انتظار می رود رفتارها و برخوردهایش تغییر کرده و تعهدات بیشتری را بپذیرد.در زیرنگاهی به مواردی می اندازیم که در مدت سه سال و نیم گذشته موجب دلخوری ها و ناراحتی ها از کی روش شده است و انتظار می رود در قرارداد جدید این سرمربی این موارد لحاظ شود.

81244674-5835478

** احترام به فدراسیون،باشگاه ها، کادر فنی، بازیکنان و لیگ

کی روش درطول سه سال گذشته به خصوص در سال سوم حضورش در ایران برای فدراسیون ایران زحمات زیادی تراشید و این فدراسیون بارها برای جمع کردن مناقشات این مربی با باشگاه ها و کادرفنی تیم های باشگاهی مجبور به پاسخگویی شد این مربی پا را از این هم فراتر گذاشت و درحالی که درجریان یکی ازدیدارهای لیگ برترخوابیده بود لیگ ایران را بی کیفیت خواندوعلت خوابیدنش را بی ارتباط با آن ندانست.

**پایبندی به قرارداد

یکی از اقدامات کارلوس کی روش در گذشته مصاحبه با رسانه های معاند بوده که در آنها نیز به نوعی علیه وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال صحبت کرده است.این درحالی است که اوطبق قرارداد باید با مسوولان فدراسیون در این خصوص هماهنگ می کرد.

** نگاه به درون به جای نگاه به برون

کارلوس کی روش دردوره گذشته به جای نگاه به لیگ داخلی ایران به لیگ های سایرکشورها نگاه کرده و عملکرد بازیکنان دورگه را زیر نظر داشت و بارها برای به خدمت گرفتن آنان اقدام کرد. این درحالی است که ما استعدادهای خوبی در داخل کشورداریم که اگرنگوییم برترازدورگه ها نبودند درحدآنان بودند.تنها مشکل بازیکنان داخلی این بودکه فرصت حضوردرلیگ های سایرکشورها رانداشتند البته کی روش دراین میان حتی به بازیکنان نیمکت نشین تیم های اروپایی به نسبت بازیکنان داخلی بیشتر بها داده و باعث سرخوردگی بازیکنان داخلی شد.

** وسواس درانتخاب کادر فنی ایرانی

کی روش دردوره گذشته از مربیانی درکنارخود استفاده کرد که کمتر به آنان تیم داده می شود، ازاین رو وی باید درانتخاب مربیان داخلی وسواس بیشتری به خرج دهد و ازمربیان صاحب نام که درداخل کشورکارنامه درخشان تری دارند به عنوان دستیار بهره گیرد.

** پاسخگو بودن

کی روش در گذشته به هیچ مقام ارشدی در ورزش ایران پاسخگو نبود وخود را محق می دانست که از پاسخگویی فرار کند. او بارها علیه مقامات فدراسیون فوتبال و کادرفنی تیم های لیگ برتری موضع گیری کرد و اختلاف سلیقه خود با آنان را به جنگ رسانه ای تبدیل کرد که البته تمامی مسوولان ایرانی با سعه صدر خود آن هم فقط درجهت منافع ملی از پاسخگویی به این مربی سرباز زدند سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درابتدای فعالیتش با تعدادی از مربیان لیگ برتری نشست هم اندیشی برگزارکرد اما درادامه بارها درخواست مربیان را برای هم اندیشی رد کرد و این سنت حسنه را پی گیری نکرد.

**هماهنگی با خواسته مسوولان و مردم ایران

سطح توقعات مسوولان،جامعه و کارشناسان فوتبال و مردم ایران از فوتبال ملی ایران بالاتر ازآن است که در جام جهانی دیدیم و این مربی باید به فکر تغییر رویه در تیم ملی ایران باشد اگرچه شاید تیم های لیگ برتری نتوانند خواسته های این مربی را برآورده کنند اما او می تواند با تعامل بیشتر و دراختیار گذاشتن دانش خود از آنان بخواهد نسبت به تغییر رویه در کیفیت وسطح رقابت های لیگ برتراقدام موثرتری انجام دهند.کارشناسان فوتبال ما براین باورند که فوتبال ایران درجام جهانی همانی بود که مقابل تیم بوسنی و هرزگوین دیدیم نمایشی ضعیف که درپایان با نتیجه سه بر یک به پایان رسیدوبایدباتوجه به هزینه های مادی و معنوی زیادی که فدراسیون فوتبال درشرایطی که ایران با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است برای به خدمت گرفتن این مربی صرف کرده است او نیز به فکر بهبود این موارد باشد.