دعوت نوجوان تیرانداز خوزستانی به اردوی آمادگی تیم ملی تیراندازی

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، محمدامین رهسپار نوجوان تیرانداز شایسته استان خوزستان و تنها گزینه برگزیده شده در ماده تفنگ پسران در سال ۹۸ مجددا به اردوی آمادگی تیم ملی تیراندازی در کمیته ملی المپیک دعوت شد.هدف از برگزاری این اردو آمادگی امیدهای کشور جهت کسب سهمیه المپیک نوجوانان ۲۰۲۲ سنگال عنوان شده […]

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، محمدامین رهسپار نوجوان تیرانداز شایسته استان خوزستان و تنها گزینه برگزیده شده در ماده تفنگ پسران در سال ۹۸ مجددا به اردوی آمادگی تیم ملی تیراندازی در کمیته ملی المپیک دعوت شد.هدف از برگزاری این اردو آمادگی امیدهای کشور جهت کسب سهمیه المپیک نوجوانان ۲۰۲۲ سنگال عنوان شده است.

شایان ذکر است که این اردو در تکمیل اردوهای پیشین از ۶ الی ۹ بهمن با موضوع مباحث روانشناسی، تغذیه در ورزش، تستهای آمادگی جسمانی و معاینات کامل پزشکی ( اکوی قلب، نوار قلب، بررسی گردش خون و …)، کارگاه مهارت های ذهنی، آشنایی با آزمون های سنجش و اندازه گیری، آشنایی با مبحث فیزیولوژی در ورزش، علم تمرین، بیومکانیک ورزشی، نوشیدنی های ورزشی و آشنایی بیشتر با ازش های المپیک در حال برگزاری است.