کمال حردانی مربی تیم فوتبال ۱۵ سال فولاد خوزستان شد

کمال حردانی مربی تیم فوتبال ۱۵ سال فولاد خوزستان شد.کمال حردانی کاپیتان جوان نچندان دور تیم فوتبال استقلال اهواز و نفت مسجد سلیمان روز گذشته بعنوان مربی رده زیر ۱۵ ساله آکادمی باشگاه فولادخوزستان معرفی شد.کمال حردانی مربی جوان؛تحصیل کرده وخوش آتیه خوزستانی که بیننده گان فوتبال در ورزشگاه آن را با بازوی کاپیتانی عادت […]

کمال حردانی مربی تیم فوتبال ۱۵ سال فولاد خوزستان شد.کمال حردانی کاپیتان جوان نچندان دور تیم فوتبال استقلال اهواز و نفت مسجد سلیمان روز گذشته بعنوان مربی رده زیر ۱۵ ساله آکادمی باشگاه فولادخوزستان معرفی شد.کمال حردانی مربی جوان؛تحصیل کرده وخوش آتیه خوزستانی که بیننده گان فوتبال در ورزشگاه آن را با بازوی کاپیتانی عادت داشتندببیند، حال باکسوت مربی گری ایشان را مشاهده خواهند کرد.

کمال حردانی درچندسال اخیر در زمینه فوتبال پایه بعنوان استعداد یاب و مربی فعالیت دارند وداری تحصیلات تربیت بدنی هستند.در کارنامه مربی گری ایشان چندین قهرمان درسطح استان واهوازدارندوهمچنین درماه گذشته توانستند بارده زیر ۱۷ ساله باشگاه فولاد خوزستان قهرمان بازی های لیگ اهواز شود.برای کمال کاپیتان؛جوان‌بااخلاق وتوانمدخوزستانی آرزو موفقیت می کنیم.