تمهیدات مجلس برای تسویه بدهی های دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهکارها و تمهیدات برای تسویه بدهی های دولت را در لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور مشخص کردند.نمایندگان در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز – شنبه – مجلس بند ه‍ بخش درآمدی تبصره ۵ بودجه ۹۷ کل کشور را با ۱۴۷ رای موافق، ۲۵ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از ۲۳۷ […]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهکارها و تمهیدات برای تسویه بدهی های دولت را در لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور مشخص کردند.نمایندگان در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز - شنبه - مجلس بند ه‍ بخش درآمدی تبصره ۵ بودجه ۹۷ کل کشور را با ۱۴۷ رای موافق، ۲۵ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از ۲۳۷ نماینده حاضر تصویب کردند.بر اساس این مصوبه مجلس، دولت، اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه‌سال صادر و تا سقف ۹۵ هزار میلیارد ریال واگذار می کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بند و بخش درآمدی تبصره ۵ بودجه ۹۷ کل کشور مقرر کردند که دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.براساس این مصوبه، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت های مذکور،قابل تسویه است.

مجلسی ها در بخش درآمدی جزء الحاقی ۱ تبصره ۵ این لایحه به دولت اجازه دادند درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب مقررات مربوط تا پایان آن سال ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیاردریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.طبق این مصوبه، مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود.