لایحه ساماندهی سهام عدالت به تصویب هیأت وزیران رسید

لایحه «ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی» درجلسه هیأت دولت به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تصویب شد.این لایحه با هدف انعطاف بیشتر در شناسایی مشمولان بهره مندی از سهام عدالت، کارآمدتر شدن شیوه مدیریت سهام، تسریع در آزادسازی سهام، تحقق گسترش مالکیت […]

لایحه «ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی» درجلسه هیأت دولت به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تصویب شد.این لایحه با هدف انعطاف بیشتر در شناسایی مشمولان بهره مندی از سهام عدالت، کارآمدتر شدن شیوه مدیریت سهام، تسریع در آزادسازی سهام، تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منابع مشمولان تصویب شد. لایحه موافقت نامه بازرگانی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند و نیز لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی میان دولت های ایران و مجارستان از دیگر مصوبات جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران بود. با تصویب دولت، 269 مورد از اقلام پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای اعطای ترجیحات تعرفه ای به کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی تعیین شد. با اعلام این فهرست، ایران به عنوان عضو اصلی مشارکت کننده در اجرای پروتکل طرح تعرفه های ترجیحی برای نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای عضو سازمان یاد شده محسوب می گردید. همچنین به موجب این تصمیم، نرخ های تعرفه اقلام پیشنهادی در نرخ فعلی تثبیت و موانع غیرتعرفه ای غیرفنی حذف می شود.