انتقاد شمخانی از برخوردهای جناحی تنگ نظرانه به بهانه نقد اقدامات اقتصادی

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی از برخی برخوردهای جناحی تنگ نظرانه که به بهانه نقد اقدامات اقتصادی مطرح می شود، انتقاد کرد و این گونه رفتارها را بازی ناآگاهانه در زمین دشمن دانست.علی شمخانی در جلسه هفتگی با کارشناسان اقتصادی دبیرخانه این شورا افزود: تدابیر و تصمیمات ویژه دولت که […]

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی از برخی برخوردهای جناحی تنگ نظرانه که به بهانه نقد اقدامات اقتصادی مطرح می شود، انتقاد کرد و این گونه رفتارها را بازی ناآگاهانه در زمین دشمن دانست.علی شمخانی در جلسه هفتگی با کارشناسان اقتصادی دبیرخانه این شورا افزود: تدابیر و تصمیمات ویژه دولت که با هدف مدیریت اقتصاد و تضعیف اثرات تحریم های غیرقانونی و ظالمانه اتخاذ می گردد باید مورد حمایت ملی و پشتیبانی مجموعه قوا و نهادهای کشور قرار گیرد.شمخانی به برنامه ریزی نظام سلطه برای متشنج کردن کردن فضای اقتصادی و ایجاد شرایط متعارض در کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که دولت محترم با اتخاذ تمهیدات اقتصادی هوشمندانه، ضمن ایجاد ثبات و آرامش در فضای کسب و کار و فراهم کردن زمینه های رونق اقتصادی، پشتوانه های محکمی را برای مقابله با تحریم های ظالمانه بوجود آورده است، نباید با طرح موضوعات کم ارزش و بعضا غیرواقعی اقتدار و ابتکار دولت تضعیف شود.

81440892-6164867

دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتقاد از برخی برخوردهای جناحی تنگ نظرانه که به بهانه نقد اقدامات اقتصادی مطرح می شود، این گونه رفتارها را بازی ناآگانه در زمین دشمن عنوان کرد و افزود: توجه مجموعه دلسوزان نظام به شرایط خاص کشور و اولویت های اقتصادی پیش رو، ضرورتی است که عدم توجه کافی به آن تبعات امنیتی و اجتماعی غیرقابل جبرانی را متوجه کشور خواهد کرد.شمخانی با غیرقابل قبول عنوان کردن برخی اقدامات رسانه های برخوردار از بودجه عمومی کشور که بدون توجه به اخلاق حرفه ای با گزیده گویی هدفمند و شایعه پراکنی، وحدت ملی را دچار خدشه و آسیب می کنند، افزود: انسجام، اتفاق نظر و هماهنگی کم نظیر در مجموعه قوای کشور، فرصت ارزنده ای را برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی ایجاد کرده که لازم است فارغ از حاشیه های کم اهمیت مجموعه توان کشور برای بهره گیری از شرایط ایجاد شده بسیج شود