دلایل اجتماعی جهش آمار مبتلایان به کرونا ویروس در خوزستان – ۲

پاسخ دکتر لفته منصوری جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی به پرسش پایگاه خبری عصر ما در خصوص دلایل اجتماعی جهش آمار مبتلایان به کرونا ویروس در خوزستان