نوبخت: ۷۰۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل زیر ساختهای کشور پیش‌بینی شده است

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه سال آینده ۷۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیر ساختهای عمرانی کشور پیش‌بینی شده است.محمدباقر نوبخت عصر شنبه در مراسم بهره‌برداری از طرح هادی روستای عشایری چاه تلخ سبزوار در گفت و گو با خبرنگاران افزود: همچنین طی ۹ ماه امسال ۳۹۵ […]

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه سال آینده ۷۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیر ساختهای عمرانی کشور پیش‌بینی شده است.محمدباقر نوبخت عصر شنبه در مراسم بهره‌برداری از طرح هادی روستای عشایری چاه تلخ سبزوار در گفت و گو با خبرنگاران افزود: همچنین طی ۹ ماه امسال ۳۹۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیر ساختهای کشور هزینه شده است.
وی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال یکی از اولویت های دولت دوازدهم است اضافه کرد: در تبصره ۱۸ بودجه سال آینده برنامه جامعی با ۹ طرح از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی جهت ایجاد فرصتهای شغلی تقدیم شده است.رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برای سال آینده ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شغلی جدید برنامه ریزی شده است.معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه عصر شنبه برای آغاز عملیات اجرایی ۱۰ هزار واحد مسکن محرومان در خراسان رضوی و همچنین بهره برداری از نهصد وچهلمین طرح هادی این استان به روستای عشایری چاه تلخ روداب سبزوار سفر کرده بود.