گوترش: امنیت جمعی ما به تصویب پیمان منع آزمایش هسته‌ای وابسته است

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی منع آزمایش های هسته ای، از همه دولت‌هایی که پیمان جامع منع آزمایش های هسته ای را امضا نکرده‌اند خواست تا این معاهده را امضا و تصویب کنند.به گزارش روز پنجشنبه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد متن کامل پیام «آنتونیو گوترش« به شرح زیر […]

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی منع آزمایش های هسته ای، از همه دولت‌هایی که پیمان جامع منع آزمایش های هسته ای را امضا نکرده‌اند خواست تا این معاهده را امضا و تصویب کنند.به گزارش روز پنجشنبه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد متن کامل پیام «آنتونیو گوترش« به شرح زیر است: روز بین المللی منع آزمایش های هسته ای هم زمان با بسته شدن محل آزمایش هسته ای در سمیپالاتینسک (Semipalatinsk) ، قزاقستان ، بزرگترین کشور دراتحاد جماهیر شوروی سابق ، به سال۱۹۹۱ است، بیش از ۴۵۰ آزمایش در آنجا انجام شد، وهنوزاثرات آن تا ده ها سال بعد احساس می شود.

در ادامه پیام دبیرکل سازمان ملل آمده است: اما این یادبود پیام گسترده تری نیز دارد، این روز برای گرامی داشت تمام قربانیان آزمایش های هسته ای است، درهر مکانی که انجام شده باشند. جوامع آسیب دیده هنوز به طور کامل از مخاطرات زیست محیطی ، بهداشتی و اقتصادی بهبود نیافته اند.گوترش در پیام خود تاکید کرده است: گرامی داشت این قربانیان مستلزم پایان دادن دائمی به آزمایش های هسته ای است. با این حال، ممنوعیت مؤثر و لازم الاجرا یکی از اهدافی است که در حوزه ی خلع سلاح هسته ای برای مدت طولانی تحقق نیافته است. پیمان جامع منع آزمایش های هسته ای (CTBT) ستون اصلی تلاش های بین المللی است، اما با وجود حمایت گسترده یعنی ۱۸۴ دولت امضا کننده و ۱۶۸ دولت تصویب کننده، بیش از گذشت ۲۰ سال از تصویب آن، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

دبیرکل سازمان ملل با تاکید بر اینکه میراث آزمایش های هسته ای چیزی جز تخریب نیست، افزوده است: پیمان جامع منع آزمایش های هسته ای به این جهت حیاتی است که نبود قربانیان هسته ای بیشتر را تضمین کند، همچنین در پیشبرد خلع سلاح هسته ای نیز ضروری است.وی در ادامه پیام خود نوشته است: در روز بین المللی منع آزمایش های هسته ای، اینجانب درخواست خود را از همه دولت هایی تکرار می کنم که این پیمان را امضا نکرده اند، تا آن را امضا و تصویب نمایند، به ویژه دولت هایی که تصویب آن ها برای لازم الاجرا شدن این معاهده ضروری است. در دنیایی که اختلافات و تنش ها در آن رو به افزایش است، امنیت جمعی ما وابسته به تصویب این پیمان است.