خوزستان با 110هزار و 162واقعه ولادت در سال 92 جز استان های نخست در زاد ولد قرار گرفت

مدیرکل ثبت احوال خوزستان از افزایش آمار ولادت در استان خبر داد و گفت: این آمار در سه ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال دو درصد افزایش یافته است.ˈبهنام مریدی اعلام کرد: در بهار امسال 25 هزار و 321 واقعه ولادت در استان ثبت شده که از این تعداد 19هزار و 78 […]

مدیرکل ثبت احوال خوزستان از افزایش آمار ولادت در استان خبر داد و گفت: این آمار در سه ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال دو درصد افزایش یافته است.ˈبهنام مریدی اعلام کرد: در بهار امسال 25 هزار و 321 واقعه ولادت در استان ثبت شده که از این تعداد 19هزار و 78 ولادت در مناطق شهری و شش هزار و 243 واقعه ولادت در مناطق روستایی بوده است.

81230420-5811148

به گفته ی وی در سال 1392 در مجموع 110هزار و 162واقعه ولادت در استان خوزستان به ثبت رسیده که از این تعداد 95 هزار و 874 واقعه ولادت در مناطق شهری و 14هزار و 288 فقره ولادت در مناطق روستایی استان بوده است.مریدی افزود: آمار ولادت در سال 1392در مقایسه با سال 1391 حدود 1،6درصد افزایش نشان می دهد ضمن اینکه آمار ولادت در سال 1391 رقم 108هزار و 457 نوزاد بود.مدیرکل ثبت احوال خوزستان در ادامه از افزایش آمار طلاق در سال 1392 و کاهش ازدواج در استان ابراز نگرانی کرد.

مریدی آمار ازدواج در سال 1392 در خوزستان را 52هزار و 128فقره و در سال 1391را 56 هزارو 615فقره عنوان کرد و گفت: آمار ازدواج در استان در سال 1392 در مقایسه با سال ماقبل آن 7،9درصد کاهش نشان می دهد.وی شمار طلاق در سال 1392 را هشت هزار و 700مورد و سال ماقبل آن را هفت هزار و 414 مورد عنوان کرد و گفت: این رقم در سال 1392 در مقایسه با 1391 حدود 17 درصد افزایش نشان می دهد.بر اساس آمار، جمعیت استان خوزستان در سال 1392 حدود 4،6 میلیون نفر بوده است.