کیانوش راد : گارکران فولاد و نیشکر هفته تپه ، به نمادی از حق طلبی کارگران کشور تبدیل گردیده اند

کیانوش راد : گارکران گروه ملی فولاد و نیشکر هفته تپه ، به نمادی از حق طلبی کارگران کشور تبدیل گردیده اند. محمد کیانوش راد با انتشار یادداشتی نوشت : دولت در قبال فریاد کارگران خوزستان ساکت نماند . آیا دردهای کارگران ، ارزش فرستادن نماینده ای ویژه ، برای گفتکو و حل معضلات آنان […]

کیانوش راد : گارکران گروه ملی فولاد و نیشکر هفته تپه ، به نمادی از حق طلبی کارگران کشور تبدیل گردیده اند. محمد کیانوش راد با انتشار یادداشتی نوشت : دولت در قبال فریاد کارگران خوزستان ساکت نماند . آیا دردهای کارگران ، ارزش فرستادن نماینده ای ویژه ، برای گفتکو و حل معضلات آنان را ندارد ؟

بیش از سی روز اعتراض آرام و قانونی کارگران و بدون هیچ شعار ساختارشکنانه و صرفا با بیان مطالبات ِصنفی کارکران هنوز ادامه دارد. در نهایت ، به جای پاسخی مستدل و منطقی به اعتراضات ، با دستگیری کارگران می خواهند به اعتراضات خاتمه دهند . دستکیری کسانی که نان برای خانوادت خود را ندارند ظلمی مضاعف است .اگر تداوم اعتراضات آنهم بیش از یک ماه، نشانه ضعف و بیخیالی مسولین مربوطه نیست پس کارگران نامش را چه بگذارند ؟ مسولان امنیتی به جای بازداشت کارگران ، به فکر حل مشکل کارگزان باشند .درود بر دانشجویان دانشگاهها که با حمایت خویش ، مرهمی بر دردهای کارگران زحمتکش بودند . مردم خوزستان و کارگران شریف همچنان در انتظار تدبیری رضایت بخش از سوی دولت ، برای پایان اعتراضات هستند .

 محمد کیانوش راد

سه شنبه ۲۷ آذر ۹۷