با حکم معاون اول رییس جمهوری: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب شد

معاون اول رییس جمهوری در حکمی «محمد امید» را به عنوان معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرد.در حکم اسحاق جهانگیری آمده است: نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب می شوید. جهانگیری در این حکم تصریح کرد: شایسته […]

معاون اول رییس جمهوری در حکمی «محمد امید» را به عنوان معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرد.در حکم اسحاق جهانگیری آمده است: نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب می شوید.

جهانگیری در این حکم تصریح کرد: شایسته است به منظور بهبود شرایط زندگی روستاییان و ارتقاء شاخص های توسعه روستایی با تاکید بر نقش روستاییان در تحقق اقتصاد مقاومتی، اهتمام لازم معمول و ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در چارچوب شرح وظایف مصوب آن معاونت، پیگیری و نظارت لازم به عمل آورید.معاون اول رییس جمهوری در این حکم آورده است: امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال، ضمن بهره گیری از توانایی های همکاران محترم و همراهی همه مدیران و کارشناسان صدیق و توانمند و با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در انجام مسئولیت محوله موفق باشید.