بقچه های پروازی!

عیب از منِ کارمند نیست که پول ملی ام سقوط کرده و ارزش خارجی اش به زیر نصف و حتی بیشتر کشیده شده، اقتصاد و امنیت کشورهای همسایه هم که تا دیروز شکننده ترین اقتصاد و امنیت دنیا را داشته و دارند، دکترین خاصی را طی ننموده اند، که حالا مردان و زنان آنها بقچه […]

عیب از منِ کارمند نیست که پول ملی ام سقوط کرده و ارزش خارجی اش به زیر نصف و حتی بیشتر کشیده شده، اقتصاد و امنیت کشورهای همسایه هم که تا دیروز شکننده ترین اقتصاد و امنیت دنیا را داشته و دارند، دکترین خاصی را طی ننموده اند، که حالا مردان و زنان آنها بقچه زیر بغل با پروازو هواپیما های داخلی کشورم ایران گردی میکنند و بنده با کیف سامسونت و درک محدویت زمانی و بنا به ضرورت در ترمینال جنوب بدنبال صندلی خالی در اتوبوسهای عبوری باشم!!دریک آژانس مسافرتی وقتی متوجه شدم که حالا غیر از عراقی ها که موجب افزایش قیمت بلیت های پرواز شده اند، اینبار افغانی ها هم که مسافرت و گردش در ایران از مسافرت در داخل کشورشان ارزانتر تمام میشود، این افزایش و گرانی را مضاعف کرده اند.

فاضل خمیسی