بحران کارون برگزاری آیین های منداییان را با چالش مواجه کرد

روحانی بزرگ مندائیان ایران گفت: کاهش شدید آب کارون و آلودگی این رودخانه برگزاری آیین های دینی اقلیت صابئین مندایی را در اهواز با مشکل جدی مواجه کرده است.’گنزورا نجاح چحیلی’ در حاشیه نخستین دیدار جمعی از مندائیان با فرماندار جدید اهواز اظهار داشت: همه مراسم دینی صابئین مندایی در داخل آب های جاری انجام […]

روحانی بزرگ مندائیان ایران گفت: کاهش شدید آب کارون و آلودگی این رودخانه برگزاری آیین های دینی اقلیت صابئین مندایی را در اهواز با مشکل جدی مواجه کرده است.'گنزورا نجاح چحیلی' در حاشیه نخستین دیدار جمعی از مندائیان با فرماندار جدید اهواز اظهار داشت: همه مراسم دینی صابئین مندایی در داخل آب های جاری انجام می شود، این در حالیست که در سال های اخیر با کاهش شدید آب رودخانه کارون مواجه هستیم و پایین آمدن آب رودخانه یکی از مشکلات ما در برگزاری آیین های مذهبی است.

 

وی با اشاره به تخلیه فاضلاب شهری در محل برگزاری آیین های صابئین در اهواز افزود : با وجودی که دستور مسدود شدن این خروجی فاضلاب که در ساحل شرقی کارون، روبروی فروشگاه رفاه قرار دارد، صادر شده ولی هنوز از این لوله فاضلاب به درون رودخانه تخلیه می شود که مشکل برگزاری آیین در آب (غسل تعمید) را دوچندان می کند.گنزورا چحیلی ترمیم سکوی تعمید (تعمیدگاه) را از دیگر مطالبات صابئین اهواز عنوان کرد و گفت: تمدید مجوز انجمن صابئین، نصب تابلوی گلزار شهدای مندایی و نامگذاری صابئین به اسامی آنها از درخواست های دیگری است که هنوز تحقق نیافته است.وی با اشاره به وجود پنج واحد 'مَندی' (عبادتگاه مندائیان) در استان اظهار داشت: سه واحد مَندی و یک مرکز آموزشی در اهواز و ۲ واحد مَندی در خرمشهر و حمیدیه داریم که نصب تابلوی این اماکن نیز از مطالبات شهروندان مندائی است.گنزورا چحیلی همچنین از نامگذاری ۲ مکان در محله مسکونی صابئین اهواز به نام شهدای مندائی خبر داد و گفت: پارک روبروی فروشگاه رفاه به نام شهید جیزان و یکی از کوچه های این محله نیز به نام یادمان شهدای مندائی نامگذاری شده است.وی تاکید کرد: شناخته شدن دین صابئی به عنوان یکی از ادیان رسمی کشور یکی از مسائلی است که به صورت جدی در حال پیگیری است.

*پیگیری مطالبات مندائیان اهواز

فرماندار جدید اهواز نیز در گفت وگو با ایرنا در حاشیه این دیدار، وعده کرد که مطالبات و مشکلات اقلیت دینی صابئین مندایی را بررسی و پیگیری کند.جمال عالمی نیسی با تاکید بر احترام و رعایت حقوق صابئین افزود: صابئین مندایی از اقلیت های موحد، صاحب کتاب و شهروندان این استان هستند که از مدافعان نظام به شمار می روند و شهدای بزرگی را تقدیم این کشور کردند، که با همه اقوام و ادیان حسن نیت و سازگاری خوبی دارد.وی با اشاره به اهمیت ارتباط با اقلیت دینی صابئین مندایی اظهار داشت: این ارتباط و دیدارها باعث می شود از منظر سیاسی تبلیغات دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی و اتهام آزار اقلیت ها در کشور خنثی شود.عالمی نیسی اضافه کرد: به عنوان فرماندار نیز وظیفه دارم از حقوق همه شهروندان (از هر گروه و مذهب و قومیت) دفاع کنم همچنین داشتن روابط دوستانه با اقلیت ها موجب تقویت اعتماد بین شهروندان و حاکمیت می شود.نمایندگان مندائیان اهواز در این دیدار یک جلد کتاب مقدس و سالنامه خود را به فرماندار اهواز هدیه کردند.

عید بزرگ پیروان آیین مندائی که پیروان حضرت یحیی (ع) به شمار می آیند، از ۲۹ تیر ماه آغاز می شود. این در حالیست که کاهش آب رودخانه کارون به ویژه در روزهای اخیر با تنش هایی روبه رو بوده است.پیروان این آیین امسال آغاز سال ۴۴۵ هزار و ۳۸۸ مندائی را جشن می گیرند. این عید در ماه 'دولا' آغاز می شود که مصادف با پایان تیر ماه است و بر اساس اعتقاد پیروان آیین مندائی سال نو همزمان با خلقت حضرت آدم (س) است.صابئین مندائی پیروان حضرت یحیی (ع) از پیامبران بزرگ الهی هستند و عقیده دینی آنها برگرفته از عقیده حضرت آدم (ع) است که تا آخرین پیامبر آنها (حضرت یحیی) ادامه یافته است. این دین یکی از قدیمی ترین آیین های الهی است.مندائیان در کنار رودخانه های دجله، فرات و کارون زندگی می کنند و اصلی ترین رکن دینی آنها غسل تعمید است. اهواز، سوسنگرد، شوشتر و ماهشهر بیشترین محل سکونت آنها در خوزستان است.ذکر صابئین سه بار در قرآن گفته شده است. کتاب آسمانی آنها ''گنزا ربّا' نامیده می شود / ایرنا