خوزستان ۱۳ هزار زندانی دارد!

رئیس کل دادگستری خوزستان: آمار زندانیان خوزستان قریب به ۱۳ هزار نفر است که نسبت به سایر استان ها آماری کنترل شده است اما متناسب خوزستان نیست. از ۱۳ هزار زندانی ۳۵ درصد متهمان سرقت هستند که هم‌اکنون ۵ هزار متهم سرقت در زندان بسر می برند ؛ همچنین ۲۴ درصد زندانیان متهمان موادمخدر هستند. ۷۰۰ […]

رئیس کل دادگستری خوزستان: آمار زندانیان خوزستان قریب به ۱۳ هزار نفر است که نسبت به سایر استان ها آماری کنترل شده است اما متناسب خوزستان نیست.

از ۱۳ هزار زندانی ۳۵ درصد متهمان سرقت هستند که هم‌اکنون ۵ هزار متهم سرقت در زندان بسر می برند ؛ همچنین ۲۴ درصد زندانیان متهمان موادمخدر هستند. ۷۰۰ نفر محکوم مالی در زندان وجود دارد ؛ که براثر جرایم غیرعمدی در زندان به سر می برند