اسامی کشته ها و مصدومین حادثه آتش سوزی قهوه خانه نوراس اهواز

رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی خوزستان آخرین آمار کشته ها و مصدومین آتش سوزی یک قهوه خانه در منطقه کیان اهواز را ۱۶ نفر شامل ۱۰ کشته و ۶ مصدوم عنوان کرد.شهیار میرخشتی ضمن تسلیت به خانواده های قربانیان و آرزوی شفای عاجل برای مصدومین ادامه داد:افراد کشته شده ۱۰نفر هستند که هویت […]

رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی خوزستان آخرین آمار کشته ها و مصدومین آتش سوزی یک قهوه خانه در منطقه کیان اهواز را ۱۶ نفر شامل ۱۰ کشته و ۶ مصدوم عنوان کرد.شهیار میرخشتی ضمن تسلیت به خانواده های قربانیان و آرزوی شفای عاجل برای مصدومین ادامه داد:افراد کشته شده ۱۰نفر هستند که هویت ۴نفر مشخص و هویت ۶نفر دیگر شناسایی نشده است. وی اسامی ۴ فوت شده را بدین شرح اعلام کرد:

۱-حسن حیدری
۲-عدنان عفراوی
۳-فوائد غافلی
۴-فرحان حردانی

?هویت ۶نفر دیگر یا به دلیل همراه نداشتن مدرک سجلی یا شدت سوختگی همچنان مجهول الهویه هستند.هم اکنون ۷جسد در بیمارستان طالقانی،۲ جسد در بیمارستان گلستان و یک جسد در بیمارستان امام(ره) اهوازمی باشد. میرخشتی اسامی مصدومین را به شرح زیر اعلام کرد :

۱-حمزه طائی/۴۵درصد سوختگی/ ۳۲ساله/بستری در بیمارستان طالقانی.

۲-هاشم عفراوی/۷۰درصد سوختگی/۱۹ساله/بستری در بیمارستان طالقانی.

۳-فوائد عامری پور/۲۱درصد سوختگی/۲۷ساله/بستری در بیمارستان طالقانی.

۴-عبدالحسین غافلی/۶۳ ساله/صاحب قهوه خانه،دود گرفتگی و ناراحتی قلبی/بستری در بیمارستان کرمی

۵-صلاح الهایی سحر/۳۰ساله/آتش نشان/دودگرفتگی/ترخیص از بیمارستان کرمی.

۶-سیداحمد فاطمی/۳۷ساله/خفگی براثر دود/بستری در بیمارستان گلستان. / شفق