تفکر ناخواسته مدیریت انگلیسی بر صدا و‌ سیمای کشور

شعاری که از قدیم در ذهن مردم‌ جنوب کشور از استعمارگر انگلیس بیاد مانده و تداعی می کند، این بوده که تفرقه بیانداز و‌ حکومت کن.متاسفانه چندی ست که مشاهده می شود مدیریت غالب بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته این هدف شوم و‌ نامیمون را دنبال می کند و‌ هر از […]

شعاری که از قدیم در ذهن مردم‌ جنوب کشور از استعمارگر انگلیس بیاد مانده و تداعی می کند، این بوده که تفرقه بیانداز و‌ حکومت کن.متاسفانه چندی ست که مشاهده می شود مدیریت غالب بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته این هدف شوم و‌ نامیمون را دنبال می کند و‌ هر از چند گاهی دست به اقداماتی خارج از تصور یک مسئول ایرانی مسلمان زده و‌ برنامه هایی را تهیه و روی آنتن می برد که در شان یک بخش تاثیرگذاری از نظام نمی باشد.

به نحوی که با توهین به اقوام شجاع و دلیر ایران بزرگ، که با حضور خود در صحنه تاریخ و ‌جغرافیای ایران موجب سربلندی، عزت و یکپارچگی این کشور بوده اند، آن هم با طرح موضوعاتی بظاهر کوچک اما با مفهومی خطرناک، بدنبال تفرقه، اغتشاش و ناامنی در این سرزمین پهناور هستند.روزی قوم شجاع و دلیر لر بختیاری را به سخره گرفته و دیگر روز با عروسک گردانان دلقک خود، قوم متدین، فداکار و‌ فکور عرب خوزستان را در این جغرافیا از قلم می اندازند.

چرا آنقدر ندانم کاری؟چرا آنقدر کوتاهی؟چرا آنقدر نمک ‌نشناسی؟اگر این قوم دلیر در آغاز شروع جنگ جلوی صدام و رژیم بعثی عراق پایداری و پایمردی نمی کرد، شاید الان شرایط بنفع نظام و ‌مملکت نبود و این دلقک ها و‌ ملیجک ها در صحنه های مختلف حضور نداشتند و‌ نمی توانستند برنامه های خود را پیاده کنند.صداوسیمای خوزستان به نمایندگی از طرف صدا و سیما کشور باید از مردم نجیب خوزستان عرب، لر، ترک قشقایی، شوشتری، بهبهانی، دزفولی و دیگر اقوام حاضر در این جغرافیا که بدلیل همنشینی طولانی کنار هم با هم ‌متحد هستند و‌ هیچ توهین و ‌کوتاهی را از هیچکس در هیچ زمینه نمی پذیرند، عذرخواهی نماید و ‌پیام اعتراض مردم این جغرافیا را به گوش مسئولین خود برسانند و‌ ما مردم خوزستان در کنار هم حفظ شان و شخصیت مردم ‌خود از آب، نفت و‌ ذخایر خدادادی خود دفاع خواهیم کرد و این حرکت ها مانع اتحاد ما نبود و‌ نمی تواند خللی در اراده مردم این جغرافیا ایجاد نماید.امید است که فعالان و‌ نخبگان اقوام دیگر حاضر در این استان مورد تحریک این حرکت های برنامه ریزی شده ناصواب قرار نگرفته و‌ با متانت کامل جواب دندان شکنی به عوامل آنها بدهند.

زمان بابادی شوراب
۴‌ / فروردین / ۱۳۹۷