چه کسانی مدیران غیر مردمی را بر مردم خوزستان تحمیل می کنند؟

خبر دستگیری تعدادی از کارگران معترض گروه ملی فولاد ایران آنهم بعد ازاعتراض نسبت به وضعیت خویش در نماز جمعه ی اهواز یکی از نمادهای اسلامی ارزشی جمهوری اسلامی ایران مایه ی دل نگرانی کل جامعه ی کارگری وخانواده ی آنان شده است.اگر شاخص وملاک را بیانات مقام معظم رهبری در همه ی زمینه ها […]

خبر دستگیری تعدادی از کارگران معترض گروه ملی فولاد ایران آنهم بعد ازاعتراض نسبت به وضعیت خویش در نماز جمعه ی اهواز یکی از نمادهای اسلامی ارزشی جمهوری اسلامی ایران مایه ی دل نگرانی کل جامعه ی کارگری وخانواده ی آنان شده است.اگر شاخص وملاک را بیانات مقام معظم رهبری در همه ی زمینه ها بدانیم ایشان در دهم اردیبهشت ماه سال جاری ودر دیدار با جمعی از کارگران بیانات مهمی ایراد نموده اند که در ذیل به گوشه ای از آنها اشاره میشود.

[یک کار عمده در این قضیه(پیشرفت اقتصادی) همین رعایت و ملاحضه کردن ،در نظر داشتن جامعه کارگر ی کشور است.جامعه ی کارگری بایستی احساس تکریم کند ،احساس احترام بکند،احساس کند که قدر او دانسته میشود.اگر این به وجود آمد آن وقت خستگی از کار ،دیگر وچود نخواهد داشت وکار درست وصحیح انجام میگرددو..گروه ملی فولاد ایران یکی از بزرگترین وپر درآمدترین صنایع در سطح کشور بوده است که هر کارگری آرزو داشت در آن کار کند وبه یکی از برندهای اقتصادی اهواز تبدیل شده است. اما اعمال سلیقه های عده ای منفعت طلب و واگذاری به مدیرانی که توانایی اداره ی آن را نداشته اند کار را به اینجا رسانده که کارگرش باید گرفتار باشد و خانوادهایی در آستانه ی سال نو علاوه بر سفره ی خالی دل نگران فرزندان،همسران وپدران خود باشند.

بی شک این امر در نظام جمهوری اسلامی مورد پسند هیچ کس نیست.اما نکته ای با اهمیت این است که آخر وعاقبت مدیران بومی این است که فقط به فکر سرمایه اندورزی خود خواهد بود و تعلقی نه به استان ونه به مردم خواهد داشت.مسائله ایی که با کمترین خویشتنداری میتوانست حل شود وآن هم دادن حداقل حق کارگران مذکور میباشد،فقط به دلیل فوق متاسفانه میرود که به یک مسائله ی امنیتی تبدیل شده و خوراکی برای رسانهای معاند نظام و مدعی حقوق بشر!!!!

امید میرود که کارگران گرفتار با رافت دستگاههای متولی آزاد شوند وبه آغوش خانوادهای خود در آستانه ی سال نو برگردند ولو با سفره ودستان خالی!.سخت است دریغ کردن محبت سرپرست و پدر خانواده ایی آنهم بخاطر حق عرق الجبینی که ریخته ومزد آن را نگرفته است

جاسم خلف دخت