هورالعظیم بزرگترین کانون ریزگردها در جنوب غرب!

تا کنون برخلاف تبلیغات سیاسی احیاء رییس اسبق سازمان محیط زیست سرکار خانم ابتکار که همیشه شعار احیای هورالعظیم را می داد، در واقع تکه کوچکی از کل مساحت طبیعی و حقیقی خشک تالاب را با مقادیری پساب کشاورزی و فاضلاب شهری پر کرده اند و همچنان شعار آبگیری بوسیله آب شیرین کرخه را میداد.هم […]

تا کنون برخلاف تبلیغات سیاسی احیاء رییس اسبق سازمان محیط زیست سرکار خانم ابتکار که همیشه شعار احیای هورالعظیم را می داد، در واقع تکه کوچکی از کل مساحت طبیعی و حقیقی خشک تالاب را با مقادیری پساب کشاورزی و فاضلاب شهری پر کرده اند و همچنان شعار آبگیری بوسیله آب شیرین کرخه را میداد.هم اکنون آب هورالعظیم در آنسوی سد عظیم کرخه انباشته شده و هورالعظیم تنها با داشتن مقداری پساب کشاورزی و فاضلاب بدترین اوضاع را دارا می باشد.واقعا نباید گفت هورالعظیم بلکه باید از آن بنام گنداب عظیم نام برد.

هورالعظیم نابود شده و محل تشکیل کانونهای ریزگرد و گرد وخاک شده است.در قسمت شمالی این تالاب مرگ دیده، کانون بسیار وسیع ریزگرد تشکیل شده که در بین دو کشور ایران و عراق مشترک است.قسمت جنوبی و شرق هم کانونهای ریزگرد بی شماری بوجود آمده اند که زمانی تالاب بوده اند.در حال حاضر و سالهاست که شرکتهای مستقر در این گنداب پسماند فعالیتهای نفتی خود را در این گنداب خالی میکنند.همینطور گاهی لوله های انتقال نفت برای هفته ها دچار نشتی و سرازیری این ماده سمی خطرناک در بستر این به اصطلاح تالاب می گردد.

جناب دکتر کلانتر ما از شما انتظار داریم که حداقل واقعیتها را پذیرا باشید و مردم از زبان و قلم شما بشنوند و همانند خانم ابتکار نباشید که نه واقعیتها را میگفت و نه کوچکترین اقدام و راه حلی برای حل مشکل ریزگردها و هورالعظیم اتخاذ کرد.این نکته را فراموش نکنم که در حال حاضر در گنداب هورالعظیم و در کنار این تخلفات بزرگ مرکز نظارت و به اصطلاح جلوگیری از بروز تخلفات از جانب اداره کل محیط زیست مستقر شده اما گویا فقط نام نظارت و جلوگیری از تخلفات را یدک میکشد و از عهده هیچ کار بازدارنده تخلفات شرکت نفت بر نمی آید. جالب است بدانید که کلیه امکانات این مرکز نظارت از شرکت نفتی که در هر ثانیه تخلف های بزرگی در این تالاب مرتکب میشود تأمین میکند.غذا و خوراک، مکان و… همه از شرکت نفت تأمین می گردد.

ناصر عبیات

فعال محیط زیست خوزستان