مجوز ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی حمیدیه صادر شد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی پیرامون نتایج آخرین پیگیری های مجوز ساخت بیمارستان شهرستان حمیدیه گفت : براساس مکاتبات صورت گرفته و پاسخ مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت و درمان و مصوبه کمیسیون پزشکی طبق ماده ۲۰ مجوز ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان حمیدیه و بیمارستان ۳۲ تختخوابی (خیریه – […]

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی پیرامون نتایج آخرین پیگیری های مجوز ساخت بیمارستان شهرستان حمیدیه گفت : براساس مکاتبات صورت گرفته و پاسخ مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت و درمان و مصوبه کمیسیون پزشکی طبق ماده ۲۰ مجوز ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان حمیدیه و بیمارستان ۳۲ تختخوابی (خیریه - خصوصی) شهرستان باوی صادر و مقرر گردید عملیات اجرایی این دو مرکز درمانی در قالب نقشه راه توسعه و طبق برنامه چشم انداز انجام شود.

الباجی در پایان گفت : هدف گذاری ما بر رفع نیازهای درمانی سه شهرستان حمیدیه ، کارون و باوی است تا شاهد بهبود شاخص سلامت و کاهش مراجعات درمانی به مرکز استان باشیم. سعی ما بر این است تا با تخصیص بیمارستان ۳۲ تختخوابی به شهر ویس در شهرستان باوی ، امکانات درمانی بصورت هماهنگ در میان نقاط جمعیتی مختلف توزیع گرد