ایران، جزء غمگین ترین کشورهای جهان قرار گرفت

موسسه نظرسنجی گالوپ با بررسی احساسات مردم 138 کشور از خشم و استرش گرفته تا اندوه و رنج، این نتایج را منتشر کرده است.ام اس ان بی سی نوشت: ایران و عراق غمگین ترین کشورهای جهان هستند.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما،موسسه نظرسنجی گالوپ با بررسی احساسات مردم 138 کشور از خشم و استرش […]

موسسه نظرسنجی گالوپ با بررسی احساسات مردم 138 کشور از خشم و استرش گرفته تا اندوه و رنج، این نتایج را منتشر کرده است.ام اس ان بی سی نوشت: ایران و عراق غمگین ترین کشورهای جهان هستند.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما،موسسه نظرسنجی گالوپ با بررسی احساسات مردم 138 کشور از خشم و استرش گرفته تا اندوه و رنج، این نتایج را منتشر کرده است.

n00019183-b

عراق با 57 امتیار و پس از آن ایران و مصر به ترتیب با 53 و 50 امتیاز جز غمگین ترین کشورهای دنیا هستند.یونان، سوریه، سیریالئون، قبرس قبرس شمالی، کامبوج و لبنان در رده های بعدی قرار گرفته اند.موسسه گالوپ هزار نفر را در هر کشور در طول سال 2013 مورد بررسی قرار داده است.