حضور روحانیان درورزشگاهها متوقف شده است

محمدرضا ملامحمد روز یکشنبه بااشاره به اینکه طرح حضورروحانیان در ورزشگاه های فوتبال درزمان معاون سابق فرهنگی وزارت ورزش وجوانان پیشنهادواجرایی شد،به ایرنا،افزود: اصل این طرح حدود دوسال قبل درجلسات کارگروهی که در معاونت فرهنگی برگزار می شد برای ساماندهی میادین ورزشی و ارتقای فرهنگی میادین ورزشی پیشنهاد،طراحی واجرایی شد. وی افزود:البته درآن زمان و […]

محمدرضا ملامحمد روز یکشنبه بااشاره به اینکه طرح حضورروحانیان در ورزشگاه های فوتبال درزمان معاون سابق فرهنگی وزارت ورزش وجوانان پیشنهادواجرایی شد،به ایرنا،افزود: اصل این طرح حدود دوسال قبل درجلسات کارگروهی که در معاونت فرهنگی برگزار می شد برای ساماندهی میادین ورزشی و ارتقای فرهنگی میادین ورزشی پیشنهاد،طراحی واجرایی شد.

81011138-5448297

وی افزود:البته درآن زمان و جلسات نخست تعدادی از دوستان مخالف این حضور بودند، اما تعداددیگری که سابقه همکاری با روحانیان را درمجامع عمومی تجربه کرده بودند موافق ا جرایی شدن آن بودند.رییس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه فدراسیون فوتبال از همان اول بااین طرح موافق بودوبا قاطعیت از آن دفاع کرد، اظهار داشت : نخستین بار روحانیان در شهرآورد سال ۹۱ به میان هواداران فوتبال آمدند آنان شب قبل از شهرآورد درجمع صمیمی هواداران فوتبال حضور پیدا کرده و با هواداران سرخابی ارتباط خوبی برقرار کردند.

ملامحمد ادامه داد: تجربه موفق روحانیان در شهرآورد باعث شد تا این عزیزان حضورشان در ورزشگاه تقریبا دائمی شود، هوداران نیز آنان را به خوبی پذیرفته بودند و مسایل مختلف را با اندیشمندان دینی مطرح و پاسخ می گرفتند.به گفته وی در این تعامل هر دو طرف چیزهای تازه ای از یکدیگر آموختند، هواداران جوان پاسخ سوالات دینی را دریافت کردندو روحانیون نیز با نیازهای این قشر ازنزدیک آشناشده و هر بار با برنامه تازه و هدفمندتر از گذشته به ورزشگاه ها می آمدند.

ملامحمد حضور روحانیان در ورزشگاه ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این حضور در راستای جریان فرهنگی ورزش دیده شده و نتایج خوبی را به دنبال داشته است.رییس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال درپاسخ به این پرسش که این طرح فقط درتهران اجرایی شده ویادرشهرهای دیگر نیز اتفاق افتاده است،گفت:این طرح درشهرهای قم،تبریز واهواز نیزاجرایی شد و نتایج خوبی گرفتیم.وی درادامه ازحوزه علمیه تهران که باهمکاری با وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال هماهنگی لازم را داشت قدردانی کردوافزود:این طرح درحال حاضربه دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده است اما امیدواریم با تخصیص منابع مالی این طرح بار دیگر اجرایی شود.

رییس کمیته فرهنگی درپاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه برای هر بازی چند روحانی در ورزشگاه ها حضور پیدا می کنند، گفت: برای هر بازی تعریف داشتیم بازی های مهم همانند شهرآوردها و بازی های ملی نزدیک به ۱۰۰ روحانی به ورزشگاه آزادی می آمدند اما در دیگر مسابقات نزدیک به ۴۰تا۵۰نفر به ورزشگاه اعزام و کار فرهنگی می کردند.