نقش آموزش و پرورش در جوامع چند قومی!

اصطلاح” school “مدرسه از یک واژه یونانی به معنای فراغت یا تفریح گرفته شده است .در دوران ما قبل صنعتی تعلیم و تربیت تنها در دسترس افراد معدودی بود که وقت و از هم مهمتر هزینه آن را تأمین می کردند. رهبران مذهبی تنها گروه اجتماعی که اغلب باسواد بودند و دانش را برای خواندن […]

اصطلاح" school "مدرسه از یک واژه یونانی به معنای فراغت یا تفریح گرفته شده است .در دوران ما قبل صنعتی تعلیم و تربیت تنها در دسترس افراد معدودی بود که وقت و از هم مهمتر هزینه آن را تأمین می کردند. رهبران مذهبی تنها گروه اجتماعی که اغلب باسواد بودند و دانش را برای خواندن و تفسیر متون مذهبی استفاده می کردند. آموزش و پرورش به صورت امروزی با اجباری شدن آن در قرن ۱۹ بتدریج بوجود آمد و دولتها پی در پی هزینه های تعلیم و تربیت را افزایش دادند و مدارس بیشتری ساخته شد و آموزش و پرورش رایگان برای همه و تعهد نسبت به برابری فرصتهای تحصیل ایجاد گردید.

دانش آموزان کنونی همان پدران ،مادران و مدیران آینده جامعه خواهند بود از این حیث می توان اهمیت برنامه های آموزش و پرورش در تربیت شخصیت و دیدگاه آنان نسبت به اعضای یک جامعه چند قومی را بیشتر ملاحظه نمود .زمینه ی شکل گیری نگرش های گوناگون نسبت به قومیتها در جوامع چند قومی از همان دوران کودکی بوجود می آید نظراتی همچون "من افراد ... را دوست ندارم "و "او تنبل است چون که ... است" و "آنها ...دارای فلان صفت اخلاقی هستند " و... که متأثر از خانواده یا همسالان بوجود آمده باید در مدارس با اتخاذ برنامه های آموزشی رسمی و پنهان که توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین شود نسبت به اصلاح نگرشها و رفتارهای دانش آموزان در کنار آموزش برنامه های درسی انجام گیرد .

آموزش و پرورش با تدوین برنامه های جهت محو تعصب مبنی بر از بین بردن نگرش منفی بر دانش آموزان از گروه های قومی دیگر ، از بین بردن تبعیض که در جهت جلوگیری از سلب فرصت ها برای دانش آموزان از اقوام دیگر ،آموزش و تقویت مستمر همه جانبه اخلاق و ارزش های صلح ،مسالمت جویی ،برابری اجتماعی و حرمت نهادن به تفاوتها ،کنش و واکنش مسالمت آمیز به تنوع قومی و مذهبی و فرهنگی جامعه چند قومی ایرانی ، رشد پذیرش درونی تفاوتهای جنسیتی ،قومی و مذهبی ،آگاهی از عوارض تهدید کننده جامعه همچون نژاد پرستی ،تبعیض جنسیتی، قومی و مذهبی ،برتر بینی، توسعه و تقویت آموزش های شهروندی در خصوص رعایت نظم، قانونمداری و عدالت در همه حالتها، تقویت روحیه مطالبه گری و پرسش گری و ارائه آموزش های حقوق شهروندی منجر به رشد شخصی و سلامت روانی دانش آموزان خواهد بود که این آموزش ها در جامعه بسیار تأثیر گذار بوده و منجر به ایجاد روابط مسالمت آمیز و متمدنانه در جامعه چند قومی ایرانی می گردد.

مسعد سلیتی
وکیل پایه یک دادگستری