انتصاب مسئول روابط عمومی هیات مدیره نظام پرستاری اهواز

احمد عامری از فعالین رسانه و روابط عمومی استان خوزستان بعنوان مسئول روابط عمومی نظام پرستاری اهواز منصوب شد

عصرما: احمد عامری به سمت مسئول روابط عمومی هیات مدیره نظام پرستاری اهواز منصوب شد.

طی حکمی از سوی علیرضا گچ کوبان رئیس هیات مدیره نظام پرستاری اهواز؛ "احمد عامری” به سمت مسئول روابط عمومی هیات مدیره نظام پرستاری اهواز منصوب شد.

 

 

احمد عامری از فعالین رسانه و روابط عمومی استان خوزستان است و سوابقی همچون؛ دبیر مجمع هیات مدیره های نظام پرستاری استان خوزستان، نماینده انجمن پرستاری ایران در استان خوزستان ، مدرس وبلاگ نویسی، مخاطب شناسی، فضای مجازی و رسانه های آموزشی ، مدیر وبگاه جامعه مجازی روابط عمومی و دبیر انجمن علمی روابط عمومی دانشکده خبر اهواز را داراست.

وی برگزیده بیش از ۵ جشنواره کشوری همچون اولین جشنواره فرهنگی هنری جامعه پزشکی کشور، جشنواره وبلاگ نویسی پرستاری، جشنواره وبلاگ نویسی سلامت، دومین جشنواره ملی رسانه های سلامت و چند جشنواره دیگر است

وی مسئول ارتباط با رسانه حوزه سلامت و در زمینه یادداشت نویسی در حوزه فضای مجازی فعالیت می نماید.