تجمع جوانان بیکار آبادانی مقابل پالایشگاه ؛ استخدام غیربومی ها را متوقف کنید، ما زیر بمباران ها بودیم!

تعدادی از جوانان بیكار جویای كار در شهر آبادان روز یكشنبه با تجمع در مقابل پالایشگاه آبادان خواستار به كارگیری در این پالایشگاه شدند. به گزارش ایرنا این افراد با ابراز گلایه از پیمانكاران این پالایشگاه به دلیل به كارگیری افراد غیر بومی در پالایشگاه آبادان، جذب جوانان بومی در پالایشگاه آبادان را خواستار شدند. […]

تعدادی از جوانان بیكار جویای كار در شهر آبادان روز یكشنبه با تجمع در مقابل پالایشگاه آبادان خواستار به كارگیری در این پالایشگاه شدند. به گزارش ایرنا این افراد با ابراز گلایه از پیمانكاران این پالایشگاه به دلیل به كارگیری افراد غیر بومی در پالایشگاه آبادان، جذب جوانان بومی در پالایشگاه آبادان را خواستار شدند.

82057150-70691520

جمعی از حاضران می گویند :كه با داشتن زن و بچه و نداشتن امرار معاش از بیكاری رنج می بریم این در حالی است كه پیمانكاران پالایشگاه آبادان، غیربومیان را استخدام كرده اند. آنان افزودند: كاركنان جز مطالبه صنفی دنبال چیز دیگری نیستند و همه به آرمان های نظام جمهوری اسلامی معتقد و پایند هستند ولی تحمل تبعیض در به كارگیری نیروهای غیر بومی در پالایشگاه را ندارند و رسیدگی به مشكلات خود از سوی مسئولان را خواستارند. به گزارش ایرنا تجمع كنندگان در حالی كه نیروی انتظامی و نیروی حراست پالایشگاه نیز در محل حاضر بود با قول رسیدگی مشكل آنها از سوی مسئولان بعد از دو ساعت محل را ترك كردند. سیدعلی نوربخش مدیر روابط عمومی پالایشگاه آبادان نیز گفت:بیشتر جذب نیروی پالایشگاه آبادان بر عهده پیمانكاران است و این شركت، در جذب نیرو دخالتی ندارد. پالایشگاه آبادان پنج فرآورده اصلی، تولید و تامین 25 درصد از فراورده های نفتی مورد نیاز داخل كشور را برعهده دارد