7000 زندانی متقاضی کمک از ستاد دیه کشور هستند

رئیس ستاد دیه کشور گفت: از هفت هزار نفر زندانی جرایم غیر عمد متقاضی کمک از ستاد دیه کشور پنج هزار نفر محکومان مالی هستند. سید اسد ا… جولایی شنبه درآیین بهره برداری از ساختمان ستاد دیه خوزستان در اهواز اظهار کرد: بیشترین آمار متقاضیان کمک از ستاد دیه کشور را محکومان مالی، و پس […]

رئیس ستاد دیه کشور گفت: از هفت هزار نفر زندانی جرایم غیر عمد متقاضی کمک از ستاد دیه کشور پنج هزار نفر محکومان مالی هستند. سید اسد ا… جولایی شنبه درآیین بهره برداری از ساختمان ستاد دیه خوزستان در اهواز اظهار کرد: بیشترین آمار متقاضیان کمک از ستاد دیه کشور را محکومان مالی، و پس از آن زندانیان مهریه با دو هزار نفر تشکیل می دهند. وی افزود: بقیه متقاضیان شامل زندانیان ناشی از حوادث تصادفات و تخلفات غیرعمد و شبه عمد هستند.

82000206-70587218

جولایی گفت: این افراد در اثر حوادث و اتفاقات یا آگاهی نداشتن از قوانین گرفتار زندان شدند که ستاد دیه مکان و سنت حسنه ای برای رهایی این افراد از زندان است. وی در ادامه با بیان اینکه در حکومت اسلامی اتاق بسته نداریم اظهارکرد: افتتاح ساختمان دیه در اهواز موجب می شود تا متولیان ستاد دیه کار خود را بهتر پیش ببرند و پاسخگویی به متقاضیان نیز با سهولت بهتری صورت گیرد. رئیس ستاد دیه کشور با بیان اینکه ستاد دیه در سراسر کشور بطور مرتب زندانیانی را آزاد می کند، یادآور شد: در ماه پایانی سال پاسخ به همه مراجعان با همت بیشتری انجام می شود و آزادی زندانیان در دو هفته گذشته با توجه به حجم پرونده ها قابل توجه بوده است. جولایی با اشاره به اینکه ستاد دیه تنها تشکیلاتی است که تسهیلات قرض الحسنه بدون بهره برای زندانیان فراهم می کند، گفت: مردم در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و رعایت تعهد مهریه دقت بیشتری داشته باشند و توصیه موکد نیز استفاده درست از دسته چک است. ساختمان اداری ستاد دیه خوزستان دارای شش دفتر اداری، به مساحت 309 متر و زیر بنای 230 مترمربع با دو میلیارد و 90 میلیون ریال احداث شده که 98 درصد اعتبارات آن توسط خیرین و یاوران ستاد دیه تامین شده است.