شیوع اختلالات روانپزشکی در کشور 23.6 درصد در جمعیت 15 تا 64 سال است

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:بر اساس نتایج طرح پیمایش ملی سلامت روان در کشور، شیوع اختلالات روانپزشکی در کشور 23.6 درصد در جمعیت 15 تا 64 سال است. به گزارش ایرنا احمد حاجبی دوشنبه در نخستین نشست کارشناسان روانشناسی مراکز سلامت جامعه در سرسرای اداری […]

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:بر اساس نتایج طرح پیمایش ملی سلامت روان در کشور، شیوع اختلالات روانپزشکی در کشور 23.6 درصد در جمعیت 15 تا 64 سال است. به گزارش ایرنا احمد حاجبی دوشنبه در نخستین نشست کارشناسان روانشناسی مراکز سلامت جامعه در سرسرای اداری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار کرد: بیشترین اختلال روانپزشکی در کشور افسردگی اساسی با شیوع 12.7 درصد است. وی افزود: اختلالات روانپزشکی از درجه خفیف تا شدید را در بر می گیرد و بیشترین شیوع این نوع اختلالات در طیف جوانی است.

81993387-70574774

حاجبی با اشاره به اینکه یکی از ریشه های گرایش جوانان به مواد روانگردان مسائل روانشناختی است ادامه داد: برخی از جوانان در هنگام ابتلا به افسردگی، به دلیل نداشتن سواد سلامت روانی، مشکل خود را به صورت علمی درمان نکرده و از مواد روانگردان استفاده می کند و خود درمانی می تواند به اعتیاد منجر شود. این مسئول وزارت بهداشت در خصوص دلایل اختلالات روانپزشکی گفت: شایع ترین سن مصرف مواد مخدر در کشور در سنین جوانی یعنی 23 سالگی است و مصرف مواد محرک مانند شیشه در حال افزایش است. وی خاطرنشان کرد: دلایل اختلالات روانپزشکی به سه دسته زیست شناختی، روانشناختی و اجتماعی تقسیم می شوند. حاجبی در خصوص سواد سلامت روانی در جامعه اظهار کرد: افزایش سواد سلامت روان به عنوان یک فاکتور زمینه ای و ریشه ای می تواند در کلیه پیامدهای مرتبط به سلامت روان از جمله اعتیاد تاثیر گذار باشد و در صورت ارتقای صحیح، می تواند به عنوان فاکتور محافظتی عمل کند.

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با داشتن سواد سلامت روانی از شرایط روانشناختی خود آگاهی پیدا می کنیم. وی اضافه کرد: بررسی های منطقه ای نشان می دهد سواد سلامت روان شرایط خوبی در کشور ندارد و هم اکنون سواد سلامت در کشور پایین است و باید روی آن خیلی کار شود. حاجبی افزود: در صورت نبود سواد سلامت روانی، فرد از علائم هشدار دهنده اولیه آگاه نمی شود و در نتیجه در صورت بروز مشکل، دانش استفاده از خدمات را ندارد و استفاده نمی کند. وی اظهار کرد: پس از آغاز اجرای طرح تحول سلامت در سال 1392، حضور کارشناس سلامت روان در تیم سلامتی، انقلابی در سلامت روان است. وی ادامه داد: با حضور این کارشناسان و آموزش های منطبق با خواسته های نظام سلامت، می توانیم در آینده امیدوار باشیم از مبتلا شدن افراد به اختلالات جلوگیری کنیم و تشخیص زودرس و درمان زودرس را سرلوحه قراردهیم. حاحبی گفت: دو فاکتور مهم در مدیریت اختلالات روانپزشکی، تشخیص و درمان زودرس است چون در صورت مزمن شدن، بار بیشتری برای جامعه دارند و درمان سخت تر و مداخلات پیچیده تر می شود. نخستین نشست کارشناسان روانشناسی مراکز سلامت جامعه با حضور کارشناسان سلامت روان زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به صورت توجیهی برگزار شد که خط مشی وزارت بهداشت در خصوص جذب کارشناس سلامت روان و چرایی جذب و شرح وظایف آنها را مورد بررسی قرار گرفت.