دلنوشته وزیربهداشت برای کودکان آبادانی ؛ دیدن صحنه های محرومیت و باقی ماندن رنج مردمان این خطه ، دردی دو چندان است

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی پس از ملاقات با کودکان یتیم آبادان نوشت: معصومیتی عمیق در نگاهشان هویدا بود. برای همه کسانی که روزهای جنگ را در این خطه به خوبی به خاطر دارند، دیدن صحنه هایی این چنین، و باقیماندن رنج مردمان این خطه دردی دو چندان است. به گزارش ایرنا سید حسن هاشمی، […]

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی پس از ملاقات با کودکان یتیم آبادان نوشت: معصومیتی عمیق در نگاهشان هویدا بود. برای همه کسانی که روزهای جنگ را در این خطه به خوبی به خاطر دارند، دیدن صحنه هایی این چنین، و باقیماندن رنج مردمان این خطه دردی دو چندان است. به گزارش ایرنا سید حسن هاشمی، روز یکشنبه در یادداشتی که در صفحه تلگرام خود منتشر کرد، نوشت:برای چندمین بار پس از سالهای جنگ به آبادان رفتم. توفیق شد ساعتی را در خیریه امام علی (ع) و در دنیای ساده و بی آلایش کودکانی سپری کنم که دست تقدیر آنها را از نعمت پدر یا مادر محروم کرده بود.

81972610-70537708

وی افزود: معصومیتی عمیق در نگاهشان هویدا بود. برای ما و همه کسانی که روزهای جنگ را در این خطه به خوبی به خاطر دارند، دیدن صحنه هایی این چنین، و باقیماندن رنج مردمان این خطه دردی دو چندان است. «سالها از پی هم آمده و رفته اند و متاسفانه، همچنان محرومیت و برخی آثار جنگ بر تارک آبادان موج می زند. در این میان دیدن کودکان معصومی که برخی شان را نیز بیماری رنجورتر کرده؛ دل هر پدر و مادری را به درد می آورد. آنها که هم یادگاران حماسه اند و هم صاحب بزرگترین منابع ثروت کشور؛ اما … آیا نباید در توزیع امکانات کشور و در همه سالهای پس از جنگ، چنان عمل می کردیم که امروز مردمان این خطه پر صلابت، آن گونه که شایسته شان است زندگی کنند و شرمنده آنها نباشیم؟!»

وزیر بهداشت اضافه کرد: لحظاتی که با کودکان دوست داشتنی خیریه امام علی بودم، به آنها گفتم: پدر من هم در دو سالگی پدرش را از دست داد و مادرم از شش سالگی از نعمت پدر و مادر محروم بود. هر دو با یتیمی بزرگ شدند، اما توانسته بودند روی پاهای خودشان بایستند و موفق و سربلند زندگی کنند. هاشمی نوشت: سختی ها، روح انسان را بزرگ می کند و صیقل می دهد. مرور زندگی بسیاری از بزرگان گواه همین مدعاست. این بزرگی، از اکنون در کلام و رفتار کودکان معصوم خیریه آشکار بود. آن قدر که گویی بزرگان فردا را ملاقات می کنی. وزیر بهداشت افزود: امید که روزی با تاسی از روش و منش مولای متقیان امیرالمومنین(ع) چنان عمل کنیم که تمام کودکان این سرزمین در آسایش و شادمانی پرچمدار افتخار و عزتمندی کشور باشند.