تا سال گذشته 1563 کودک در تهران بعنوان فرزند خوانده واگذار شده اند / 5000 کودک نیز در مراکز نگهداری جهت واگذاری در نوبت هستند

معاون اموراجتماعی بهزیستی استان تهران با تاکید بر اینکه تعداد متقاضیان فرزند از مراکز بهزیستی بیش از تعداد فرزندان واجد شرایط فرزندخواندگی است گفت: یکهزار و 563 کودک از سال 90 تا 94 به خانواده ها واگذار شده و اینک یکهزار و 192 خانواده متقاضی دریافت فرزند هستند. ابراهیم غفاری افزود: بیشتر فرزندانی که در […]

معاون اموراجتماعی بهزیستی استان تهران با تاکید بر اینکه تعداد متقاضیان فرزند از مراکز بهزیستی بیش از تعداد فرزندان واجد شرایط فرزندخواندگی است گفت: یکهزار و 563 کودک از سال 90 تا 94 به خانواده ها واگذار شده و اینک یکهزار و 192 خانواده متقاضی دریافت فرزند هستند. ابراهیم غفاری افزود: بیشتر فرزندانی که در مراکز بهزیستی استان تهران نگهداری می شوند به علت داشتن سرپرست قابلیت واگذاری به خانواده های متقاضی را ندارند. وی با بیان اینکه 63 مرکز شبانه روزی نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در استان تهران وجود دارد تصریح کرد: حدود پنج هزار کودک و نوجوان در این مراکز نگهداری می شوند. غفاری خاطرنشان کرد: دو هزار و 300 نفر از این کودکان به خانواده های جایگزین یعنی بستگان سببی و نسبی آنان داده شده و بهزیستی ماهانه مبلغ یک میلیون 750 هزار ریال به عنوان کمک هزینه نگهداری به خانواده ها پرداخت می کند.

81909518-70427185

وی با بیان اینکه بیشتر متقاضیان فرزند خواندگی خواهان بچه های کم سن و سال و نوزاد هستند گفت: حدود 500 نوزاد در چهار شیرخوارگاه بهزستی استان تهران نگهداری می شود که بیش از 80 درصد آنها دارای خانواده هستند. غفاری افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 160 کودک شیرخواره در مراکز بهزیستی استان پذیرش شده است. * کودکان مراکز نگهداری پس از دو سال برای فرزند خواندگی به دادگاه معرفی می شوند.

معاون اموراجتماعی بهزیستی استان تهران گفت: طبق بند ج ماده هشت قانون افرادی که سرپرستی آنها به موجب حکم مراجع صلاحیت دار به سازمان بهزیستی سپرده شده و تا مدت دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان پدر یا مادر یا جد پدری برای سرپرستی آنها مراجعه نکرده باشند برای فرزند خواندگی به دادگاه معرفی می شوند. غفاری با بیان اینکه طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، بهزیستی می تواند کودکان را از بدو تولد تا سن 16 سالگی به عنوان خانواده های متقاضی واجد شرایط تحویل دهد تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون بهزیستی استان تهران 168 کودک را به خانواده های واجد شرایط تحویل داده است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران در خصوص قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست نیز گفت: قانون حمایت کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در سال 92 تصویب و آیین نامه اجرایی آن نیز در 14تیر ماه امسال در هیات دولت تصویب و به دستگاه های متولی ابلاغ شد. غفاری افزود: در اجرای این دستورالعمل یکسری ناهماهنگی هایی در سال 93 بین دستگاه های متولی ایجاد شد که این امر باعث کند شدن روند فرزند خواندگی به خانواده ها شد. وی خاطرنشان کرد: در اواخر سال گذشته و ابتدای امسال با هماهنگی هایی که با عباس پوریانی رئیس کل دادگاه های استان انجام شد روند فرزند خواندگی تصریع شد و ما توانستیم از ابتدای سال جاری تاکنون 168 کودک را به خانواده ها واگذار کنیم. معاون اموراجتماعی بهزیستی استان تهران با بیان اینکه تمامی فرآیند فرزند خواندگی طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب مهر92 صورت می گیرد تصریح کرد: از سال 92 تاکنون 191 خانواده از مبادی غیرقانونی فرزند دریافت کرده اند. غفاری گفت: طبق ماده 29 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست افرادی که به صورت غیرقانونی از 10 مهر سال 92 سرپرستی کودکی را به عهده گرفته اند باید ظرف شش ماه وضعیت کودک را از طریق دادگاه تعیین تکلیف کنند. وی با بیان اینکه بیشتر افرادی که از مبادی غیرقانونی اقدام به فرزندخواندگی کرده اند شرایط سرپرستی کودک را نداشته اند افزود: این افراد پس از چند سال برای دریافت شناسنامه به مراکز بهزیستی مراجعه کرده که این سازمان آنها را برای تعیین تکلیف به دادگاه معرفی می کند.