یک زن برای نخستین بار در مکه به شورای شهر راه پیدا کرد

واحد مرکزی خبر نوشت: به گزارش خبرگزاری فرانسه از مکه، یک زن سعودی در منطقه مکه در نخستین انتخاباتی که زنان حق شرکت در آن را داشتند، به شورای شهر راه یافت

واحد مرکزی خبر نوشت: به گزارش خبرگزاری فرانسه از مکه، یک زن سعودی در منطقه مکه در نخستین انتخاباتی که زنان حق شرکت در آن را داشتند، به شورای شهر راه یافت