مرگ پس از باران! / نگهبان انبار شرکت تعاونی اهواز قربانی باران اسیدی شد

بروال-در اثر مشکلات تنفسی پیش آمده بعد از باران شب گذشته یک نفر نگهبان شرکت تعاونی در منطقه کوی نبوت اهواز جان خود را از دست داد.سواری که نگهبان این انبار بوده بدلیل تنها بودن در محل کار در اثر تنگی نفس جان خود را از دست می دهد و همکاران وی امروز صبح هنگام […]

بروال-در اثر مشکلات تنفسی پیش آمده بعد از باران شب گذشته یک نفر نگهبان شرکت تعاونی در منطقه کوی نبوت اهواز جان خود را از دست داد.سواری که نگهبان این انبار بوده بدلیل تنها بودن در محل کار در اثر تنگی نفس جان خود را از دست می دهد و همکاران وی امروز صبح هنگام مراجعه به محل کار با جسد وی در حالی که اسپری تنفسی نیز در کنارش بود،مواجه شده اند

سه سال از تاریخ اولین ظهور مشکلات تنفسی بعد ازباران در اهواز می گذرد.وتاکنون هیچکدام از ارگانهای مسئول اعم از سازمان حفاظت محیط زیست،وزارت بهداشت،صنایع نفت و فولاد و نیشکر پاسخگوی این مشکل که همه گیر شده نبوده اند و تنها به گفته هایی از آنهادر آستانه پاییز مواجه می شویم که تماما فاقد حل مشکل هستند.این در حالییست که شب گذشته بیمارستانهای اهواز شاهد مراجعه زیاد بیماران تنگ نفسی بوده اند .و برخی مراکز درمانی با کمبود جا جهت بیماران مواجه شدند. منبع : بروال

3250_989